HOMEOPATIBLOGGEN

Författaren svarar själv för åsikterna i blogginlägget.

Frågorna är homeopatens viktiga verktyg för att kunna bota

För att välja ut exakt rätt homeopatiskt läkemedel ställer homeopaten en mängd frågor. Bäst blir det när homeopaten och patienten samarbetar.

Hur får vi bäst resultat i en homeopatibehandling?

Gå från ohälsa till hälsa. Få läkning i grunden. Bäst blir det när klienten samarbetar med homeopaten.

Varför är ett återbesök hos homeopaten så viktigt?

När du får homeopatisk behandling är återbesöket viktigt. Då bedömer din homeopat om läkemedlet startat en läkeprocess och hur behandlingen ska fortsätta.

Samhället behöver införa helhetssyn på hälsa

samhället behöver en helhetssyn på hälsa där alterantiva metoder som homeopati blir allt viktigare

Förstår skolmedicinen att synen på hälsa förändrats

Den klassiska homeoaptins uppdrag är att bota patienter.

Homeopatisk läkning sker i bestämd ordning enligt naturlagar

Homeopatisk läkning sker i bestämd ordning enligt naturlag

Läkemedelsbolagens stöd till skeptikerrörelse mörkas

KAM-utredningen tar inte reda på fakta. Läkemedelsbolag har donerat pengar till skeptikerrörelsen.

Homeopati har effekt över placebo

Homeopati har effekt över placebo. Förbättringen håller i sig över tid. Bebisar och djur blir botade med homeopati.

Uppfyller sjukvården sina egna krav på vetenskap?

Klassisk homeopati är en välbeprövad medicinsk behandlingsmetod grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Patienter söker homeopati när sjukvården misslyckats

Patienter söker hjälp hos homeopati när sjukvården inte lyckats hjälpa dem. Homeopatiska läkemedel kan användas samtidigt med skolmedicinska.