Om KHY

Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY, är ett förbund för praktiserande homeopater, studerande homeopater och stödjande medlemmar.

Vi samlar klassiska homeopater och är en kvalitetsstämpel för patienter som söker hjälp för sina besvär. Vi är det enda svenska yrkesförbundet som är med i en europeisk sammanslutning, ECCH, för att påverka EU i hälsofrågor.

Förbundet bildades redan år 1985 under namnet Svenska Akademin för klassisk homeopati, SAKH. Hösten 2017 ändrades namnet till Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY.

KHY har idag drygt 60 medlemmar, varav drygt hälften är praktiserande medlemmar.

Våra auktoriserade medlemmar har en utbildning i homeopati på minst 600 undervisningstimmar och en basmedicinsk utbildning som motsvarar minst 60 högskolepoäng.

Studerandemedlemmar läser homeopati eller basmedicin. Stödmedlemmar är alla de som vill stödja homeopati, och vårt förbund.

KHY arbetar för att få fler utbildade klassiska homeopater, stötta nyutbildade att börja arbeta med homeopati och att starta mottagningar.

Vi driver kampanjer och opinionsbildning för att få homeopatin att växa i Sverige. Vi synliggör homeopatins storhet och möjligheter. Vårt mål är att fler patienter ökar sin förståelse för den homeopatiska behandlingen och läkeprocessen. Vi vet att kunniga patienter som är väl insatta i den homeopatiska terapin väljer homeopati och att det också främjar en framgångsrik behandling.