Läkemedelsbolagens stöd till skeptikerrörelse mörkas

0
1880
Margot Granvik är vetenskapsjournalist och klassisk homeopat.
Margot Granvik
Hon driver sidan www.vetenskapenomhomeopati.se
där hon beskriver vetenskapliga studier.
Mottagningen finns i Gröndal.
Kontakt:
www.homeopaticentret.se
e-post: info@homeopaticentret.se

 

KAM-utredningens två betänkanden

 

 

 

 

KAM-utredningen kom våren 2019. Det är en statlig utredning om komplementär och alternativ medicin (KAM).
Utredningen föreslår en ny lag för vård som sker utanför den vanliga skolmedicinen, samt en del annat vid KAM-behandlingar.

I en serie artiklar analyserar jag utredningen.

 

 

KAM-UTREDNINGEN 05   SKEPTIKER

Några kapitel i KAM-utredningen tar upp synpunkter från förespråkare för alternativ och komplementär medicin, samt vad kritiker till KAM anser.

I sammanhanget nämner utredningen den så kallade skeptikerrörelsen som ”… ett löst sammanhållet internationellt nätverk”. I Sverige företräds skeptikerna av föreningen Vetenskap och folkbildning.

Vidare konstaterar utredaren att KAM-företrädare beskyller skeptikerrörelsen för att ha rötter i internationella affärsintressen. Utredaren Kjell Asplund nöjer sig sedan med att säga att det är ”(…) påståenden som Science Defenders avvisar som rena påhitt.”.

Det är som att fråga bocken om han länsade trädgårdslandet!

År 2011 skrev jag artiklar om att den engelska stiftelsen och skeptikerföreningen “Sense About Science” fick rejält med intäkter från läkemedelsföretag. Den största donationen stod Astra Zeneca för med närmare en miljon kronor i bidrag åren 2004-2009.

Även andra stora välkända läkemedelsbolag som Glaxo Smith Kline och Pfizer donerade stora pengar till skeptikerrörelsen. I genomsnitt stod läkemedelsbolagen för 38,7 procent av stiftelsens intäkter de redovisade åren.

Vad hade det kostat KAM-utredningen att ta reda på fakta? I England var det offentliga uppgifter vilka stöd som gavs. Det kanske det fortfarande är. Nu väljer KAM-utredningen i stället att bli en megafon för en organiserad kampanj mot homeopati. Var är hedern? Stringensen?

När det gäller homeopati lutar sig Kjell Asplund genom hela KAM-utredningen regelmässigt mot Edzard Ernst, också han en framträdande aktivist. Denne aktivist får stå för det ”vetenskapliga”. Det är beklagligt att en statlig utredning lånar sig till detta.

Här finns artiklarna om hur läkemedelsindustrin ger bidrag till skeptikerrörelsen:

http://dagenshomeopati.se/2011/07/06/skeptikergrupp-fick-nara-en-miljon-stod-fran-astra-zeneca/

http://dagenshomeopati.se/2011/06/14/lakemedelsbolag-bakom-skeptikerkampanj/

Läkaren och forskare Robert Hahn analyserar den svenska skeptikerrörelsen:

http://www.ytterjarnaforum.se/blogg/gast/vetenskap-och-folkbildning-vof-en-inflytelserik-aktivistgrupp/

Fler artiklar om KAM-utredningen: https://klassiskahomeopater.se/category/homeopatibloggen/