När du blir akut sjuk under kronisk behandling

0
1517
Margot Granvik

Margot Granvik är vetenskapsjournalist och klassisk homeopat. Mottagningen finns i Gröndal i Stockholm. Margot driver Homeopatipodden (Spotify, Google podcasts, Podbean) och vetenskapssidan www.vetenskapenomhomeopati.se

Kontakt:

www.homeopaticentret.se

e-post: info@homeopaticentret.se           Även Zoom eller Skype

 

 

När du blir akut sjuk under kronisk behandling

Det händer att patienter blir akut sjuka under behandlingen. Det kan handla om urinvägsinfektion, halsfluss, influensa eller lunginflammation, eller något annat som är akut och som snabbt kan bli allvarligt. En obehandlad aggressiv urinvägsinfektion kan till exempel gå upp i njurarna och om det vill sig illa leda till blodförgiftning.

Så hur ska du som patient tänka? Vid allvarliga tillstånd som riskerar att bli livshotande söker du självklart vård och tar de odlingar som behövs för att utreda vad det handlar om, samt tar emot den behandling som behövs. För så länge vi inte har homeopatiska sjukhus eller kliniker som är bemannade dygnet runt och våra läkemedel så tillgängliga att patienter kan få tag på dem direkt är patienter hänvisade till den vanliga sjukvården.

Däremot är det bra om du som patient informerar din behandlande homeopat så fort som möjligt om vad som händer med dig. Har du en historik av urinvägsinfektioner är homeopaten väl införstådd med att du under läkeprocessen kan få tillbaka en urinvägsinfektion, men då i regel i lindrigare form om du har fått rätt medel under behandlingen. Att få tillbaka tidigare symtom, men mildare, och ofta enbart som en känning av något patienten tidigare plågats av, är något vi vet kan inträffa.

För att korrekt bedöma vad som troligen kan hända under en behandling tar homeopaten hänsyn till flera olika faktorer. Det är bland annat därför en behandling inleds med en anamnes på 1-2 timmar, det vill säga en noggrann kartläggning av patientens sjukdoms- och hälsohistorik och patientens aktuella hälsotillstånd.

Yrkesförbundet KHY har som villkor att rekommenderade homeopater har flera års utbildning i både homeopati och medicin. Därför kan du som patient känna dig trygg med att KHYs välutbildade homeopater förstår vad som kan hända under läkningen och vad som behöver göras om du som patient hamnar i ett akut tillstånd. Är du orolig kan du alltid höra med din homeopat redan under det första besöket om hur du ska tänka och vad du kan göra om du blir akut sjuk.

Vad är då det sämsta du kan göra? Det är att följa rekommendationer som många obetänksamt delar ut på sociala medier. Utan en ordentlig kunskap om dina symtom och din hälsohistorik, kan förslagen på medel sällan bli något annat än fel. Som sagt, första besöket hos din homeopat tar oftast en till två timmar, att då sammanfatta det i ett kort inlägg på facebook kan inte bli annat än otillräckligt.

Är det då farligt för dig att ta medel på lösa grunder? Nja, i bästa fall är det som sagt fel medel som inte har någon större påverkan på din läkning. Värre är om medlet leder till att de ursprungliga symtomen suddas ut eller trycks bort så att din behandlande homeopat får svårare att bedöma vad som egentligen hände och vad som pågår hos dig.

Som patient får du då räkna med att behandlingen kommer att ta längre tid och bli krångligare än det hade behövt.

Många patienter frågar om man kan ta antibiotika samtidigt med homeopati och svaret blir ja. Homeopatin arbetar för att kroppens egna försvarsmekanismer ska få igång en läkning inifrån, medan antibiotika ges för att ta kål på bakterier. Terapierna arbetar på helt olika sätt och krockar inte med varandra. Homeopatins fördel är att den även arbetar vid virusinfektioner.

Jag intervjuade läkaren och homeopaten Jorgos Cavouras för flera år sedan och han säger att det alltid är klokt att söka en homeopat vid akuta tillstånd.

Här förklarar han varför: https://www.youtube.com/watch?v=Dw27Q3xulUI ./.

Jorgos Cavouras