Homeopatisk läkning sker i bestämd ordning enligt naturlagar

0
3563
Jeanette Andersson

Jeanette Andersson är auktoriserad klassisk homeopat,
numera verksam i Ed.

Hon tar emot för allehanda besvär via Skype, fr.o.m. 2024 även på plats.
Konsultationer på både svenska och engelska.

www.jkhomeopati.se

Besöksadress :
Forsane Nybygget 1, 668 93 Ed.

Bokning sker via mail jeanette@jkhomeopati.se
eller mobil 0707-90 91 79.

 

LÄKNINGSSYSTEM SOM SAMVERKAR MED HÄLSANS LAGAR

Naturlagar har vi nog alla hört talas om, som exempelvis tyngdlagen. Men hur är det med hälsan, har den egna lagar?

På frågan om vilka lagar hälsan har skulle nog många svara att det handlar om att äta nyttigt, dricka rent vatten, få god sömn, ägna sig åt rörelse och träning, andas frisk luft, andas rätt, ha gott socialt umgänge, ta emot och ge kärlek, arbeta med något värdefullt, samt avkoppling, med mera.

Allt detta är viktiga saker! Men finns det andra lagar?

En del tycks försöka med allt det ovannämnda, men ändå uteblir hälsan. Andra förblir friska nästan vad de än gör. Så kommer det nog att vara på grund av skillnaden i våra gener, men finns det något mer att förstå kring vår kropp som kan bidra till att vi som kämpar med hälsan kan hjälpa kroppen på traven?

När vi blir sjuka handlar det egentligen om att den inre balansen, ”homeostasen”, blivit störd. Flera system i kroppen kämpar hela tiden med att skapa balans. Bland annat är hormonsystemet, nervsystemet, blodtrycket och värmeregleringen högst delaktiga i denna process.

När kroppen hamnat i ett tillstånd av kraftigt störd balans måste kroppen försvara sig och då gör kroppen/organismen det på ett sätt som är minst allvarligt. Om kroppen till exempel kan undvika en störning i hjärtat och istället placera störningen i matsmältningsapparaten så gör kroppen det. Eller om kroppen kan undvika en störning mentalt och istället placera störningen i hormonsystemet så gör kroppen det. Organismen söker hela tiden efter bästa möjliga försvar!

Organismen vet sedan bäst hur den ska rätta till störningen som uppstått. Den försöker hela tiden men har många gånger inte kraften att fullborda läkningen. Det är här homeopati kommer in som ett värdefullt verktyg, för homeopati samspelar med organismen och ger den kraft att fullfölja det den redan försöker.

Den homeopatiska läkeprocessen samverkar nämligen med organismens naturlagar! Kan detta vara en definition för ytterligare en hälsolag: ”Samverkan med den intelligenta organismen – stödjandet av kroppens normala funktioner?”

När man behandlar med homeopatiska läkemedel strävar man alltid efter att hitta det medel som passar varje individ bäst. Man kan säga att man söker det medel som samverkar med kroppen så att resonans uppstår. Den kände grekiske homeopaten George Vithoulkas kallar det rätta homeopatiska läkemedlet och organismen för vänner som talar samma språk. Ett läkemedel som talar samma språk som organismen tillför ny energi och organismen drar nytta av denna energi så att den äntligen kan slutföra sina försök att uppnå ett ännu bättre tillstånd. Inte konstigt att många patienter upplever en nystart!

Constantin Hering (1800-1880) föddes i Tyskland och studerade medicin. Han blev senare hängiven homeopatin. Han upptäckte några av hälsans lagar som har kommit att  kallas ”Herings lag”. Dessa lagar handlar om att organismens korrekta sätt att läka går:

  • Inifrån och ut (från det mentala mot det fysiska).
  • Uppifrån och ner (till exempel så försvinner eksem först på huvudet och sist på fötterna).
  • I omvänd ordning som de uppstod (exempelvis läker aktuella bihåleproblem först, och sedan eksemen som fanns sedan förr och aldrig läkt ut helt).
  • Från ett mer allvarligt besvär till ett mindre allvarligt besvär.

Dessa lagar, som också är hälsans lagar, är mycket bra att känna till både för homeopaten och för patienten. Det underlättar förståelsen för läkeprocessen.

Eftersom organismen helst vill reda ut obalanser som ligger djupast, i den mentala delen först, så förstår man varför de fysiska symtomen plötsligt blir värre trots att man mentalt/känslomässigt känner sig bättre. Organismen har fått kraft att putta ut problematiken till mer ytliga delar. Man förstår också varför de gamla eksemen börjar göra sig gällande eller varför knät börjar värka som man hade en skada i för flera år sedan. Kroppen tar tag i det gamla bakåt i tiden om saker ligger kvar oläkta.

På så vis kan man nysta upp lager på lager. Principen om lager innebär till exempel att överst finns influensan som man brottas med nu. Därefter kommer kroniska besvär upp till ytan som till exempel diarréproblematiken vid förväntansångest. När det läker så kommer kanske ytterligare något annat upp till ytan som man haft längre tillbaks i tiden.

Det fina med att homeopatin följer naturliga läkelagar är att symtom man brottats med läker ut från roten.

Det svåra med homeopatin är dock att hitta rätt homeopatiskt medel för varje individ. Gör man inte det så uppstår inte resonansen. Kanske man förskriver ett näraliggande medel och då sker vissa förändringar men den nystart man är ute efter uteblir. Då får man pröva ett annat medel. För en del patienter förskrevs rätt medel vid första ordinationen… för andra efter flera ordinationer. I vissa fall hittar homeopaten inte medlet och då kan det var bra att pröva hos en ny homeopat – som ser med ”nya ögon”.

Sätter man rätt medel första gången gäller det att förskriva rätt medel för nästa lager om besvärliga symtom kvarstår. För det gäller alltid att sätta in rätt medel i rätt ordning.

Ingen har sagt att det är lätt men många har sagt att det är värt det!

Var hittar man något annat läkemedelssystem som kan mäta sig med homeopatin? Tänk – ett läkemedelssystem som samverkar med hälsans lagar!