Vad är homeopati?

0
24538

Klassisk homeopati är en över 200-årig välbeprövad medicinsk behandlingsmetod som stimulerar kroppens egna försvarsmekanismer och gör dig frisk på riktigt!

Varför ska du gå till en klassisk homeopat?

Du får en behandling som anpassas individuellt för dig och som utgår ifrån samtliga av dina symtom, såväl fysiska som emotionella och mentala. Homeopatin behandlar sjukdomen från grunden.

Hur går en behandling till

Det första mötet tar 1,5-2 timmar. Din homeopat går grundligt igenom din hälsa och din sjukdomshistoria. Du får berätta om när besvären uppstod, hur de yttrar sig, vad som lindrar eller förvärrar. Eftersom homeopatin ser till hela människan får du även berätta om känslor och tankar, och om tidigare händelser i ditt liv som eventuellt påverkar din hälsa.

Efter en samlad bedömning förskriver din homeopat ett homeopatiskt läkemedel som intas i munnen, antingen piller som får smälta under tungan, eller som droppar.

Efter 4-6 veckor görs en uppföljning där homeopaten bedömer läkeprocessen och fortsatt behandling. Vid akuta besvär sker uppföljningen redan dagen eller dagarna efter det första besöket.

Har du mångåriga kroniska besvär kan en behandling tills du uppnår din optimala hälsa ta några år. Är du i grunden ganska frisk kan du oerhört snabbt bli som vanligt eller bättre igen.

Homeopati är en välbeprövad 200-årig medicinsk behandlingsmetod som utgår från grundtanken att varje organism har en inneboende förmåga till självläkning.

Grundläggande för homeopatin är likhetsprincipen ”Simila similibus curentur”, vilket betyder ”liknande botar liknande”. Med det menas att varje substans som kan producera ett visst antal symptom hos en frisk människa också kan användas för att bota samma symptom hos en sjuk människa.

Hur vet jag att jag får en klassisk behandling?

 • Klassisk homeopati är alltid individuell.
 • Homeopaten ser till hela dig; dina fysiska, emotionella och mentala besvär vägs in.
 • Du får det homeopatiska läkemedel som stämmer med just dina besvär.
 • Du får ett enda homeopatiskt läkemedel åt gången.
 • Det homeopatiska läkemedel du får är noggrant prövat på friska personer.
 • Homeopaten ger dig den lägsta möjliga dos som behövs för att få igång läkeprocessen.

Klassisk homeopati är en välbeprövad terapi. Precis som skolmedicinen kräver den för att utföras rätt en gedigen utbildning.

Medlemmar i KHY har minst 600 timmars utbildning i homeopati samt utbildning i basmedicin som motsvarar 60 högskolepoäng, dvs ungefär lika mycket som en sjuksköterska.

Tio goda skäl att gå till en homeopat

Du:

 • tar ansvar för din hälsa
 • respekterar signalerna från din kropp
 • återtar makten över din hälsa
 • slutar att enbart dämpa symtom
 • genomgår en beprövad behandlingsmetod
 • minskar antibiotikaanvändningen
 • undviker onödigt intag av läkemedel
 • visar att du bryr dig om nästa generation
 • sänker samhällskostnaden, och
 • bidrar till samhällsnyttan

”Klassisk homeopati är en välbeprövad medicinsk behandling som stimulerar kroppens egna försvarsmekanismer med hjälp av det homeopatiska läkemedel som bäst motsvarar varje patients symtombild och hälsotillstånd. Läkemedlen är kliniskt prövade med väldokumenterade effekter, och ges ett i taget, i minsta möjliga dos.”

 

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here