HOMEOPATIBLOGGEN

Författaren svarar själv för åsikterna i blogginlägget.

Patienters rätt att få välja vård krymper

KAM-utredningen vill göra det svårare för homeopater att behanda sjuka så att de blir friska. Patientens rätt att välja vilken vård man vill ha minskar.

Hur får vi bäst resultat i en homeopatibehandling?

Gå från ohälsa till hälsa. Få läkning i grunden. Bäst blir det när klienten samarbetar med homeopaten.

Varför är ett återbesök hos homeopaten så viktigt?

När du får homeopatisk behandling är återbesöket viktigt. Då bedömer din homeopat om läkemedlet startat en läkeprocess och hur behandlingen ska fortsätta.

Frågorna är homeopatens viktiga verktyg för att kunna bota

För att välja ut exakt rätt homeopatiskt läkemedel ställer homeopaten en mängd frågor. Bäst blir det när homeopaten och patienten samarbetar.

Samhället behöver införa helhetssyn på hälsa

samhället behöver en helhetssyn på hälsa där alterantiva metoder som homeopati blir allt viktigare

Patienter söker homeopati när sjukvården misslyckats

Patienter söker hjälp hos homeopati när sjukvården inte lyckats hjälpa dem. Homeopatiska läkemedel kan användas samtidigt med skolmedicinska.

Råden i Facebook-grupper kan försvåra senare behandling

Margot Granvik är vetenskapsjournalist och klassisk homeopat. Hon driver sidan www.vetenskapenomhomeopati.se där hon beskriver vetenskapliga studier. Mottagningen finns i Gröndal. Kontakt: www.homeopaticentret.se e-post: info@homeopaticentret.se   28 april, 2021 By VoH Den vanligaste frågan på sociala...

Homeopatisk läkning sker i bestämd ordning enligt naturlagar

Homeopatisk läkning sker i bestämd ordning enligt naturlag

Homeopatins logik och storhet behöver förstås

Klassisk homeopati följer en genial logik. Hela patienten behandlas.

Varför ställer homeopaten så många frågor?

När du träffar en homeopat får du svara på frågor för att du ska få rätt homeopatiskt läkemedel för dina besvär. Inom homeopatin behandlas du alltid individuellt och det är dina unika symtom som är viktiga.