HOMEOPATIBLOGGEN

Författaren svarar själv för åsikterna i blogginlägget.

Läkemedelsbolagens stöd till skeptikerrörelse mörkas

KAM-utredningen tar inte reda på fakta. Läkemedelsbolag har donerat pengar till skeptikerrörelsen.

Patienter söker homeopati när sjukvården misslyckats

Patienter söker hjälp hos homeopati när sjukvården inte lyckats hjälpa dem. Homeopatiska läkemedel kan användas samtidigt med skolmedicinska.

Hur får vi bäst resultat i en homeopatibehandling?

Gå från ohälsa till hälsa. Få läkning i grunden. Bäst blir det när klienten samarbetar med homeopaten.

Homeopatins logik och storhet behöver förstås

Klassisk homeopati följer en genial logik. Hela patienten behandlas.

Homeopati har effekt över placebo

Homeopati har effekt över placebo. Förbättringen håller i sig över tid. Bebisar och djur blir botade med homeopati.

Homeopatisk läkning sker i bestämd ordning enligt naturlagar

Homeopatisk läkning sker i bestämd ordning enligt naturlag

Uppfyller sjukvården sina egna krav på vetenskap?

Klassisk homeopati är en välbeprövad medicinsk behandlingsmetod grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Förstår skolmedicinen att synen på hälsa förändrats

Den klassiska homeoaptins uppdrag är att bota patienter.

Patienters rätt att få välja vård krymper

KAM-utredningen vill göra det svårare för homeopater att behanda sjuka så att de blir friska. Patientens rätt att välja vilken vård man vill ha minskar.

Varför ställer homeopaten så många frågor?

När du träffar en homeopat får du svara på frågor för att du ska få rätt homeopatiskt läkemedel för dina besvär. Inom homeopatin behandlas du alltid individuellt och det är dina unika symtom som är viktiga.