Råden i Facebook-grupper kan försvåra senare behandling

0
2062
Margot Granvik är vetenskapsjournalist och klassisk homeopat.
Margot Granvik
Hon driver sidan www.vetenskapenomhomeopati.se
där hon beskriver vetenskapliga studier.
Mottagningen finns i Gröndal.
Kontakt:
www.homeopaticentret.se
e-post: info@homeopaticentret.se

 

Den vanligaste frågan på sociala medier om homeopati verkar numera vara: Jag har det här problemet! Vad ska jag ta? Det finns endast ett korrekt svar: Sök upp en välutbildad klassisk homeopat!

Det homeopatiska läkekonsten är kraftfull och många patienter kan berätta om hur de tillfrisknat från sina åkommor.

Det homeopatiska medicinska systemet har lagar och regler för hur en homeopatisk behandling ska gå till. Med det första elever som studerar homeopati får lära sig är att utövningen av den homeopatiska läkekonsten ska ske på ett tillförlitligt sätt. Med det avses att behandlingen ska följa bestämda regler. Endast då kan den utövande homeopaten ”handla ändamålsenligt och grundligt och (vara) en ÄKTA läkare.” (Citat från Organon, paragraf 3)

Homeopatens uppgift är att bota patienten lindrigt och varaktigt, med den minsta möjliga dos av läkemedlet* som behövs för att få igång läkningen.

För att lyckas med detta måste homeopaten klarlägga patientens aktuella tillstånd och befintliga symtom. Det räcker inte med ”jag har eksem; huvudvärk; ibs; pms; etecera”. Homeopaten behöver veta mer om patienten.

Därför går det inte att ge råd om homeopatiska läkemedel på sociala medier. Det strider mot den homeopatiska läkekonstens grundläggande lagar.

Är då ivern att föreslå läkemedel för folk som söker hjälp för olika besvär i de sociala medierna ett problem?

Ja, det kan leda till problem – för patienten! Både homeopatins grundare Samuel Hahnemann, och nutida erfarna kollegor, vittnar om samma sak. Det är besvärligare att bota en patient som tagit homeopatiska läkemedel än att få resultat hos en patient som går på skolmediciner.  Det som händer är nämligen att de rena tydliga symtomen på patientens sjukdom kan försvinna eller påverkas så att det blir svårare att hitta rätt medel för patienten.

De äkta ursprungliga symtomen kan bli så förändrade att det senare blir svårare för en homeopat att bota patienten.

Snabbheten och ytligheten i sociala medier passar inte denna geniala och unika läkekonst.

Det är fullt begripligt att en patient som har blivit botad från besvär gärna vill dela med sig av sin erfarenhet till olyckliga medmänniskor i form av: ”Ta det här medlet, det hjälpte mig!” Och med dagens generellt låga kunskap om homeopatin är det för mycket begärt att alla ska förstå att den homeopatiska terapin utgår ifrån hela individen. Men ett medel som hjälpt en person för ett visst besvär saknar så gott som alltid relevans för nästa person med någorlunda liknande besvär. Tvärtom så blir det svårare för personen som följer råden att få hjälp på riktigt!

Frågan är vems ansvar detta är? Patienten som inte förstår, som inte har fått eller som inte har skaffat sig tillräcklig kunskap om den homeopatiska läkekonsten? Eller ligger ansvaret hos de som svarar? (De som faktiskt redan genom att svara, visar att de också saknar kunskap? Min erfarenhet är att mina välutbildade och seriöst arbetande homeopatkollegor, som följer terapiformens lagar och villkor, oftast prioriterar sitt patientarbete i stället för att hänga på sociala medier. Det är nämligen väldigt tröttande att försöka nå fram med relevant information i bruset!)

Många av dem som rekommenderar medel på lösan grund utger sig för att vara homeopater och kan uppfattas som trovärdiga, men tyvärr kan vem som helst kalla sig för homeopat i Sverige idag eftersom vi inte har en skyddad yrkestitel.

Hur kan vi öka patienternas möjlighet att få optimal hjälp av homeopatin?

Den som vänder sig till den homeopatiska läkekonsten behöver naturligtvis bli korrekt bemött och inte vilseledd att tro att homeopatisk behandling kan fås via råd i en Facebook-grupp. Att ta ett homeopatiskt tillverkat läkemedel är inte detsamma som att få en homeopatisk behandling!

Dagens verksamma homeopater har ett gigantiskt arbete framför sig och det är att förklara homeopatins essens; en individuell behandling som ser till hela patienten! Här har nog alla som värnar om en vetenskaplig homeopati – i betydelsen tillförlitlig homeopati – ett ansvar.

Det är skillnad mellan att ta ett homeopatiskt läkemedel och att få en homeopatisk behandling.

*Minsta möjliga dos kan betyda allt från att ta några få piller en enda gång, till att ta läkemedlet varje dag under en period. Det beror helt på det enskilda fallet och förskrivningen individanpassas – återigen – enligt givna regler.

Du kan läsa om homeopatiska behandlingsresultat i referaten av vetenskapliga studier här på www.vetenskapenomhomeopati.se

Vill du läsa mer om patienter som berättar om hur homeopatin fått ångest, migrän, nattvätning och andra besvär att läka ut? Välj rubriken Patienter på www.klassiskahomeopater.se.