Homeopatin har verktyg för att klara postcovid

0
1475
Monika Swärd

Monika Swärd arbetar som homeopat med mottagning i Visby på Gotland. I dag undervisar hon i homeopati utifrån Samuel Hahnemanns rena lära och har fördjupat sig i hans homeopatiska läkemetod som hon använder dagligen i sitt praktiska arbete.

Kontakt:
www.phenix.se
e-post: monika@phenix.se
mobil: 0708-33 89 14
Kan du inte ta dig till Visby går det bra med onlinekonsultationer

Homeopatin har verktyg för att klara postcovid

Jag möter många patienter som har fått kraftigt nedsatt hälsa efter sin covid-19
influensa. Det fantastiska är att den homeopatiska läkemetoden kan förklara varför
vissa patienter inte tillfrisknar, och vad som behövs för att de ska göra det!
Vi homeopater har både kunskap och läkemedel som kan ta hand om både den
akuta influensan, samt följdsjukdomarna av covid-19.

Många som söker sig till min mottagning idag behöver hjälp med fortsatta besvär
efter covid-19. De har kvarvarande besvär som förlorat luktsinne, svårt att andas,
dagar med total matthet, krypande elektrisk känsla på huden och i kroppen, med
mera. Ibland kan de under några dagar känna sig helt återställda, för att sedan
återigen uppleva dessa märkliga sjukdomssymptom. Andra har utvecklat alla möjliga och individuella typer av kroniska sjukdomar.

Patientberättelse från Monikas arbete på Phenixkliniken

Kvinna 46 år söker upp min mottagning efter att inte ha återhämtat sig från sin covid-19 influensa som hon hade sex månader tidigare. Det dyker hela tiden upp nya följdsymptom.
Hon känner sig öm i kroppen och fysiskt trött efter CoV-19. Ett par dagar efter att den akuta influensafasen gick över försvann allt luktsinne. Hon har även då och då fått tillbaka en lågtempererad feber i någon vecka, med rikliga svettningar om nätterna. Detta tillsammans med en enorm matthet.

Efter ytterligare några veckor började hon uppleva elektriska vibrationer över hela överkroppen, samtidigt med en magkatarrskänsla, med illamående. I samband med det kom även en vinglande och ostadig känsla när hon ansträngde sig. Hon fick även svårigheter att andas. Bröstkorgen kändes trång och det blev svårt att ta djupa andetag.
Under anamnesen berättar hon att tungan har en gul-vit beläggning med tandavtryck längsmed kanterna. Det gjorde lite ont på vänster sida i halsen när hon svalde och där var hon lite svullen. ”Den senaste tiden har jag blivit mera grinig och irriterad och kan vakna om morgonen och kände mig förbannad på alla knäppa människor som finns i världen.
Samtidigt har jag lite existentiella tankar om framtiden”, berättade hon.

Hon fick ett välvalt homeopatiskt enkelmedel.

Hon blev snabbt bättre och de senast uppkomna symptomen läkte ut först och hon kunde återvända till sitt arbete. Tyvärr avslutade hon den homeopatiska behandlingen lite för tidigt och blev åter sämre så hon kom
tillbaka till mig för fortsatt behandling. Den här gången fortsatte hon sin homeopatiska behandling tills hennes postcovid var helt utläkt. Hon är idag, tre år senare, helt återställd.

Homeopatiska medel

Den homeopatiska läkemetodens förklaring är att den akuta fasen av epidemin har passerat, men att den latenta kroniska sjukdomen hade väckts upp hos patienter som idag lever med det vi kallar för postcovid.

Samuel Hahnemann (1755–1843) var den tyska läkare som lade grunden till den homeopatiska läkemetoden. Han gjorde skillnad mellan akut och kronisk sjukdom.

Det utmärkande för influensasjukdomen är just influensans utveckling, som kan uppträda i tre olika faser. Den första fasen är den typiska akuta influensan. Om kroppen inte kan läka ut den så går sjukdomen in i den andra fasen: växlingarna mellan att ”må bra” dagar, med att ”må dåligt” dagar. Om kroppen inte klarar av att läka ut den fasen heller blir sjukdomen kronisk. I den tredje fasen har den latenta medfödda sjukdomen (den genetiska betingelsen/predispositionen) väckts.

Hahnemann

Detta skiljer influensan från en vanlig förkylning, som har sitt förlopp inom tio dygn för att sedan helt försvinna utan att, vanligtvis, lämna några följdsjukdomar efter sig.

Samuel Hahnemanns homeopatiska läkemetod menar att vi alla har en hereditet med kronisk sjukdom i våra organismer, som han benämner latent Psora. Så länge vi lever ett sunt liv och utan bekymmer, så ligger den latenta Psoran tyst och utan att ge några större besvär. Men så händer något som att en person exempelvis får en influensasjukdom. Då vaknar även den tidigare latenta Psoran och börjar på så vis skapa kronisk sjukdom. Alltså en sjukdom som kroppen själv inte kan läka utan homeopatiska läkemedel eller annan hjälp. Men en förkylning är, vad Samuel Hahnemann kallar, ett akut uppblossande av den latenta Psoran och som kroppen själv kan läka. Så han menade även på att Psoran är ursprunget – modern – till alla kroniska sjukdomar som finns i världen.

Det som också är unikt för just influensasjukdomar är att de hela tiden muterar. Samuel Hahnemann skrev för över 200 år sedan om just det fenomenet ”…att även om den här säsongens influensa sjukdom är snarlik den föregående säsongens influensa är de vid närmare granskning ej varandra lika…”. För oss som arbetar med klassisk homeopati och enbart ger enkelmedel innebär det att för varje ny säsong är det nya homeopatiska läkemedel som kan läka det årets influensa.

Homeopater som samarbetar med varandra nationellt och internationellt hittar relativt snabbt en handfull olika homeopatiska läkemedel som hjälper patienter att bli friska under just den säsongens influensaepidemi. Sedan avgör symptomen som är unika för den enskilda drabbade personen vilket av de homeopatiska läkemedlen patienten behöver.

Patienter med postcovid har många gemensamma symptom, men de har även
utvecklat individuella symptomavvikelser. För att behandla patienter med postcovid enligt vår homeopatiska läkemetod behöver vi utgå ifrån den homeopatiska ”similie-metoden”, det vill säga att hitta rätt utvalt individuellt läkemedel för varje drabbad individ. För enligt Samuel Hahnemann kan endast ett homeopatiskt läkemedel som är anpassat för den kroniska sjukdomen hjälpa, när vi möter patienter med en framskriden postcovid.

Som tur är så finns det bot genom en fungerande, genomtänkt och välbeprövad läkemetod för epidemier, som exempelvis pandemin CoV-19. Vi har homeopatiska läkemedel som är godkända och registrerade hos Läkemedelsverket. Det som behövs är att den homeopatiska läkaren har en grundlig yrkesutbildning i ämnet homeopati och förstår Samuel Hahnemanns lära.

Patientberättelse från Monikas arbete på Phenixkliniken

Man 56 år. Hade haft CoV-19 och återhämtat sig efter det första insjuknandet. Han kontaktade mig för att han åter hade insjuknat i CoV- 19 enligt test. Nu hade han influensasmärtor i alla muskler och mest på den vänstra sidan av kroppen. Han hade frossa med feber och när han låg i sängen blev han sjöblöt av svettningarna. Till att börja med hade han lite hosta och ville helst ligga still. Sedan kom frossan, samtidigt med en hackande hosta, som blev sämre mot kvällen. Då brände det i bronkerna. Han uppgav att han kände sig svullen och varm i halsen, som om han hade svalt en för varm dryck.
Allt gick med ett snabbt förlopp. Dagen innan på förmiddagen hade han lite ont, som lite träningsvärk. Nästa dag på eftermiddagen var han rejält dålig och hade jätteont i alla muskler med hög feber. Han nämnde att han alltid känner sig bättre av att äta.
Han fick ett välvalt homeopatiskt enkelmedel.
Två dagar senare kände han sig helt återställd, men uppmanades att fortsätta behandlingen ytterligare ett tag, samt höra av sig om några nya symtom uppkom under behandlingens gång.