Bli medlem i KHY

Varför ska man bli medlem i vårt yrkesförbund?
Jo, för att det är viktigt att vi är en kraftfull yrkesgrupp som arbetar för den klassiska homeopatin!

Som medlem i KHY kan intresserade patienter hitta dig och kontakta dig för att boka tid. Det är många som söker efter en homeopat via vår hemsida.

Du får också rabatt på våra vidareutbildningar, som är kvalificerade med kunniga och pedagogiska internationella föreläsare.

KHY är det enda yrkesförbundet för homeopater i Sverige som är medlem i The European Council for Classical Homeopathy (ECCH). Genom ECCH kan vi påverka politiker och beslut på EU-nivå.

Som ny medlem i KHY får du hjälp att få fart på din praktik genom ”Startpaketet” som innehåller en välskriven text till hemsida, en folder du kan skriva in dina kontaktuppgifter i och printa ut, samt en powerpointpresentation du kan använda vid föreläsningar. Du får en patientfolder med information om hur en behandling går till, som du kan lämna till patienten. Vi har även tagit fram ett receptblock med instruktioner om hur patienten tar läkemedlen, samt bekräftelse på inbokade uppföljningar. Dessutom får du tillgång till checklistor som stöd om du vill genomföra föreläsningar, delta i mässor eller genomföra andra PR-aktiviteter, stora som små.

Vi har en sluten Facebook-sida för support kollegor emellan.

Vi har också en aktiv öppen Facebook-sida med aktuella inslag.

På hemsidan har vi välskrivna, gedigna artiklar med patienter som berättar och även artiklar om viktiga forskningsrön. Patientartiklarna sprider kunskapen om hur effektiv vår läkekonst är.

Naturligtvis kan du också teckna en förmånlig patientansvarsförsäkring genom oss.

Kontakta oss idag!

Hösten 2017 ändrade vi namn från Svenska Akademin för klassisk homeopati, SAKH, till Klassiska homeopaters yrkesförbund, KHY.

För att bli auktoriserad medlem i KHY krävs basmedicinsk utbildning motsvarande minst 60 högskolepoäng samt utbildning i klassisk homeopati om minst 600 undervisningstimmar.

Som auktoriserad medlem i KHY får du:

  1. Gott anseende som auktoriserad homeopat
  2. Rabatt på KHYs seminarier
  3. Medlemskap i ECCH
  4. Rätt att teckna en förmånlig ansvarsförsäkring
  5. Du blir förmedlad genom KHYs hemsida

Medlemskap år 2024

Auktoriserad medlem: 1 000 kr
Studerandemedlem: 400 kr
Stödmedlem: 200 kr

Som auktoriserad medlem i KHY förbinder du dig:

  1. Att följa KHY:s etiska regler.
  2. Att teckna en ansvarsförsäkring.
  3. Att följa de lagar och förordningar som gäller för branschen.
  4. Att arbeta enligt den logik som gäller för klassisk homeopati, som att välja medel individuellt för varje patient och att ordinera ett prövat medel åt gången.

Hämta blanketten: KHY_ansökan_om_medlemsskap_2023-ff

Skaffa vårt stödmaterial genom att gå in på KHYs intranet

Gå till rubriken KHY och välj rubriken Intranet. Maila   om du glömt lösenordet.