Utbilda dig

Funderar du på att utbilda dig till världens roligaste och mest tillfredsställande yrke? Härligt!

För att hjälpa dig att välja den skola som passar dig, och hur du vill plugga, bäst, har vi, yrkesförbundet KHY, sammanställt fakta om de skolor som utbildar i klassisk homeopati.

Några av utbildningarna sker på distans, andra har också klassträffar. På grund av pandemin har de flesta skolorna tillfälligt gått över till distans och webinars. I några skolor sker undervisningen på svenska, i andra är det engelska som gäller. Gemensamt för skolorna är att alla tar upp grundläggande filosofi och teori i klassisk homeopati, läkemedelslära och patientfall.

OBS! För att sedan bli auktoriserad medlem i KHY behöver du även läsa basmedicin motsvarande 60 högskolepoäng.

Här hittar du listan: HOMEOPATISKOLOR

Vill du höra mer om hur det är att arbeta som homeopat. Cecilia berättar!