Hur får vi bäst resultat i en homeopatibehandling?

0
5061
Robert Stigborn, klassisk homeopat
Robert Stigborn är auktoriserad klassisk homeopat och är i grunden utbildad som laboratorieassistent i mikrobiologi. Han har arbetat med klassisk homeopati i Helsingborg i över 25 år.
Klienter söker för allt och konsultationer sker på svenska och engelska. För långväga klienter Skype.
Vill du ha kontakt med Robert Stigborn?
Sök via Facebook på: Roberts Helhetspraktik
Eller beställ tid på 0703-06 36 23

 

Vi alla vill ju så klart vara friska – symtomfria – och om vi blir sjuka så vill vi få en vård som inriktar sig på orsaken så att vi till slut inte behöver någon vård, eller hur? Vi som arbetar med klassisk homeopati vet att detta är möjligt och att man kan vända ohälsa till hälsa.

Vi vet också att om vi inte tar hand om vår kropp och vår själ på ett ansvarsfullt sätt så blir de utarmade och slits ned. Denna ”inkubationstid” kan ha pågått i flera år eller till och med i decennier innan klienter kommer till vår klinik.

När tiden gått är det ett faktum att när vi väl påbörjar en homeopatisk behandling så kan det ta lite tid att vända omständigheterna, även om vi också kan se förbluffande och mirakulöst snabba helanden.

Den största utmaningen är vår qvick-fix-mentalitet som har smugit sig in i allt vi gör och tar oss för. Dagens samhälle lovar snabba resultat, snabba cash, snabba förändringar; inget får bli långtråkigt och vi behöver inte vara delaktiga och engagerade.

Detta gör att vi undermedvetet programmeras att även tänka i dessa banor när det gäller vår hälsa – men inget kan bli mer vilseledande än så! Det är dessutom mycket allvarligt att vi utelämnar vår hälsa helt till andra och mediciner.

Ett annat fenomen som ytterligare förvärrar vår hälsa på sikt är symtom-behandling/-lindring, som i längden leder till en ackumulering av sjukdomsalstrande faktorer.

Så här kommer lösningen och svaret:

För att få igång en läkande och sedan en fortskridande process så att vi kan få ett bestående resultat behövs framförallt tre åtagande från både klienten och den klassiska homeopaten: Tålamod, kontinuitet och kommunikation!

TÅLAMOD

Det är viktigt att homeopaten och klienten inför varje konsultation tålmodigt och intresserat försöker lösa fallet och att klienten försöker att delge så mycket information som möjligt. Att båda har tålamodet att ”vänta” på de succesivt förbättrande resultaten. Det behöver få ta den tid det behövs men vi ska samtidigt se att det börjar gå i rätt riktning inom det närmaste!

Ett bra exempel när det behövs tålamod är när det gäller acne, bölder eller eksem som påverkar vårt utseende. Vi homeopater förstår detta dilemma mycket väl och har stor medkänsla för hur jobbigt det kan vara.

Vi arbetar hela tiden för att behandlingen ska vara så effektiv och så lindrig i läkandet som möjligt. Men ibland kan det ändå i början bli utåt sett värre för en tid, innan det blir bättre. Varför då? Jo för all läkning måste gå utåt. Vi säger att något läker ut – inte läker in, eller hur?! Här kan du läsa mer om läkeprocessen.

Vi tror också många gånger att ju mer vi gör desto bättre resultat kan vi få, som att gå till många terapeuter och genomföra många olika terapier etc samtidigt. Men summan av kardemumman blir istället att ingen vet vare sig ut eller in om vad som fungerar eller vad som interagerar med vartannat.

Därför har jag som policy att bara en terapeut i taget behandlar. Undantaget är om klienten går hos en läkare och/eller går på någon medicin, går på massage eller har någon samtalsterapeut/psykolog etc.

Vi homeopater stöttar våra klienter när det blir utmanande och vi tillsammans gör vad vi kan i stunden. Finns det dessutom möjlighet för dig att ha någon som stödjer ditt val, som du litar på, som vill ditt bästa och kan peppa dig är det en stor hjälp. Jag har sett att detta i flera fall har varit en hörnsten eller till och med avgörande som hjälpte klienten igenom sitt läkande.

KONTINUITET

Klienten behöver komma regelbundet på uppföljningar så att homeopaten får möjlighet att följa fallet och därmed kunna ändra dosering, eller kanske byta medel om det är dags. Om det går för lång tid mellan besöken kan viktig information glömmas bort som kan vara av stor vikt för homeopaten att veta.

Kontinuitet gör också att vi har koll på att läkningsprocessen hela tiden framskrider och inte stannar av.

KOMMUNIKATION

En viktig faktor är att vi känner förtroende för varandra och att energin känns bra så att samtalen kan flyta på. Det skapar de bästa förutsättning för trygghet och resultat.

Som klient bör man alltid höra av sig till homeopaten när det skett något akut eller om några större förändringar har inträffat, så att homeopaten kan ge anvisningar och råd i frågan, samt vara uppdaterad inför nästa besök. Undantag så klart är om ett mycket allvarligt tillstånd har inträffat som behöver akut sjukvård.

Det är också viktigt att du som klient informerar homeopaten om vilka behandlingar du har gått på eller går på, om du är under medicinsk observation eller om det blir förändringar i din medicinering som gör att läget förändras. För vi vill återigen att det är så lite kockar som möjligt som rör i grytan. Detta för att få en så klar bild som möjligt av ditt tillstånd och dina symtom.

För homeopaten gäller det att vara tydlig och klar i sin information så att klienter vet hur saker och ting fungerar, hur läkningen går till och hur vi kan se det. Homeopaten bör också vara kontaktbar så att viktiga frågor kan besvaras om till exempel akuta eller stora förändringar inträffar mellan de regelbundna uppföljningarna.

Det händer då och då, som vi sa innan, att man som klient kan falla ned i en svacka. Då är det viktigt att kommunicera detta till homeopaten, för många gånger är läkningen egentligen på väg mot ett stort genombrott!

Vi vill att våra klienter ska bli så friska de bara kan. Vi är enbart intresserade att med fullt fokus hitta en orsaksbehandling – ett homeopatmedel – som undanröjer de sjukdomsalstrande faktorerna och på så viss läker ut symtomen. Med andra ord vill vi att kroppen får tid att laga och fixa allt som gått sönder – inte symtomlindra.

Nu kanske ni undrar vad symtomlindring är och enkelt förklarat så innebär det att allt vi tar oss för som inte läker ut orsaken men bidrar med en minskning och/eller lättnad av symtomen. Det vill säga symtomen läker inte ut men de hålls i schack. De är alltså kvar under ytan och kommer fram när man slutar behandla eller ta medicin. Vad innebär det?

Vi ser tydligt idag att när vi inte tar itu med orsaken – oavsett orsak – blir allt sämre i längden vid symtombehandling, så även vår hälsa!

När vi kontinuerligt trycker ned och undan symtomen blir kontentan att kroppen till slut inte orkar hålla obalansen på samma nivå och ramlar ned ännu ett eller flera hack på hälso-skalan. Det har då gått längre in i systemen och vår kropp och det utvecklas mot allvarligare karaktär och följaktligen starkare mediciner och behandlingar ju längre tiden går.

Jag vill slutligen poängtera att även om homeopatibehandlingen gör sitt är det också superviktigt att klienten är uppmärksam och delaktig i att få insikt i destruktiva livsmönster och beteende så att vi tar tag i alla bitar och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv!

När vi alla arbetar tillsammans dedikerat och är ansvarstagande ser vi mycket ofta, att klienten under läkningsprocessen behöver mindre mediciner (under inrådan av sin läkare) och terapier och till slut inget alls!

Med önskan till er alla – en mycket god hälsa, många insikter, ett lyckligt liv och långt liv!