HOMEOPATISKOLOR

Vill du utbilda dig till klassisk homeopat? Vi har listat skolor som utbildar i klassisk homeopati. Du kan bland annat se hur lång utbildningen är och i stort vad den innehåller. Mer information hittar du på respektive skolas hemsida.
Vi hoppas att detta kan hjälpa dig att hitta skolan som känns rätt för dig och önskar dig lycka till med studierna!
Välkommen till världens mest stimulerande yrke! Vi ser fram emot att få dig som kollega om några år. Du kan självklart redan nu bli studerandemedlem. Maila oss.

 

Nordiska Akademin för Klassisk homeopati, NAKH
3-årig. Distans och träffar, svenska och engelska.
UPPLÄGG: klass, 4 helger/år i Norrköping, webinars 2 ggr/mån.
INNEHÅLL: Teori. Ca 90 stora medel, ca 50 små medel. Minst 45 videoinspelade patientfall på svenska med uppföljning. Ca 50 pappersfall. Ca 20 live-cases via Zoom med Erik van Woensel.
PRAKTIK: 5 egna patienter under handledning.
LÄRARE: Gunnar Jansson, klassisk homeopat, Erik van Woensel, klassisk homeopat
OMFATTNING:  Ca 620 h
OBS! Hemstudier samt egen inläsningstid av litteratur tillkommer!
www.nakh.net
Läs intervju med Gunnar

 

ECCH-skolan
3-årig. Distans och träffar, engelska.
UPPLÄGG: En 3-dagarsträff per termin i Norrköping. Q&A i två timmar 10 ggr per år.
INNEHÅLL: Moduler med teori och läkemedel. Ca 250 medel. 40 långa pappersfall, ca 1000 korta fall. 6 videofall med uppföljningar.
PRAKTIK: 8 egna patienter med handledare, med i genomsnitt två uppföljningar, på engelska eller svenska.
LÄRARE: Rob Willemse, klassisk homeopat
OMFATTNING:
600 h
OBS! Hemstudier samt egen inläsningstid av litteratur tillkommer!
https://homeopathy.study
Läs intervju med Rob

 

PHENIXKLINIKEN – Monika Swärd
Två nivåer. Distansutbildning, klassrum och online. Svenska. Visby.

Nivå 2:

Terapeuter/homeopater som använder homeopati som tillägg till andra terapiformer, samt grundutbildning till nivå 1.
UPPLÄGG: 12 studietillfällen (klass/digitalt)
INNEHÅLL: Teori. 55 medel. 20 övningsfall
PRAKTIK: Metodik med praktisk tillämpning.
OMFATTNING:  250 lärarledda h, +8 h tentamen

Nivå 1:
Terapeuter/homeopater som uteslutande arbetar med homeopati. Antagning efter test eller fullföljd grundutbildning (nivå 2).
UPPLÄGG: 16 studietillfällen (klass/digitalt)
INNEHÅLL: Teori. 185 medel. 32 övningsfall
PRAKTIK: 4 egna patientfall med minst två uppföljningar
OMFATTNING: 350 lärarledda timmar, +8 h tentamen
HUVUDLÄRARE: Dipl. Homiatriker, specialiserad inom homeopati, Monika S Swärd
OBS! Hemstudier samt egen inläsningstid av litteratur tillkommer!
https://phenix.se

 

ArcanumSkolan
2,5 år. Live webinars distansutbildning på svenska.
Se mer på: http://arcanum-homeopati.se
E-mail: arcanum.utbildning@gmail.com

 

Vithoulkas e-learning
2-årig, distans, engelska.
UPPLÄGG: Inspelade föreläsningar med George Vithoulkas. Möjlighet maila frågor till moderator.
INNEHÅLL: Teori. Ca 150 medel. Patientfall.
PRAKTIK: Tio egna patienter med uppföljningar under sex månader. Redovisas på engelska i databas.
LÄRARE: George Vithoulkas
OMFATTNING:  Uppgift saknas
www.vithoulkas.com

 

UTLÄNDSKA SKOLOR:

The centre for homeopathic education, CHE
2-årig. Distans. Engelska. Internationell utbildning.
Se mer på https://chehomeopathy.com/
Vi har en svensk elev som började skolan hösten 2020.

 

 

BASMEDICINSKA UTBILDNINGAR – översikt

Neijing Akademin – Falköping
Kursstart: aug 2020
Längd: 1 år, 12 fysiska sammankomster, motsvarar 60 hp i basmedicin
Kostnad: 47 000 kr inkl moms
Kurslitteratur på svenska
Lärare: Kristjan Oddson, utbildad idrottslärare på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) med en magisterexamen i Idrott. Legitimerad naprapat.
http://www.neijingakademin.se/utbildning/utbildning-2/

 

ArcanumSkolan – Göteborg
Internetbaserad utbildning. Startar fyra gånger per år. Studera i egen takt på 1-3 år.
Utbildningen motsvarar 60 hp uppdelad på 2 x 30 hp (två block).
Genomförs i samarbete med sjukvårdspersonal.
Kostnad: Block 1: 30 poäng: 23 000 kr inkl. moms.
Block 1 och 2: 60 poäng: 46 000 kr inkl. moms

 

Vedic akupunkturskola – Leksand
Basmedicin/grundläggande västerländsk medicin motsvarande 60 hp på distans. 1 år.
Löpande antagning; börja när du vill!
Lärare: Anders Jelvéus, legitimerad naprapat, innehar master degree i traditionell orientalisk medicin.
Kostnad: 42 500 kr inkl. moms
Kurslitteratur är främst på svenska, kostnad för litteratur tillkommer.
Det finns möjlighet att räntefritt låna till kursavgiften.
http://vedicakupunktur.se/wordpress/?page_id=1904

 

Skandinaviska Osteopatihögskolan – Göteborg
Uppdatering av kursen pågår för att den ska följa KAM-utredningens direktiv. Även digitalisering av skolans kurser pågår.
Kurslängd fortfarande oklar men uppskattas till ca 1,5-2 år. Ska motsvara 62,5 ECTS. = 62,5 hp.
Kostnad inte bestämd.
http://osteopathogskolan.se/

 

TCM akupunktur och utbildning (Marietts akupunktur) – Västerås
Basmedicin två terminer. Träff en söndag per månad i Västerås.
Lärare: Maria Heina, anställd inom Landstinget
Utbildningen godkänd enligt Komplementärmedicinska riksförbundet och Naturläkararföreningen.
Nästa kurs börjar våren 2021.
Kostnad: 33 000 kr inkl moms.
https://marietteakupunktur.se/

 

Kina-Terapi Skolan – Stockholm
Basmedicin 60 hp. Distans med 10 tvådagars seminarier under ett års tid.
Undervisningen hålls i av legitimerad sjukvårdspersonal. Självstudier mellan seminarier.
Utbildningen kommer att starta när personal frigörs från sjukvården och corona-pandemin.
Kostnad: 42 000 kr.
www.kina-terapiskolan.se

 

HOW – House of Wellbeing – Falköping
Basmedicinutbildningen i anatomi och fysiologi motsvarar 60 högskolepoäng, kursstart i april 2021.
Längd: 1 år med 12 sammankomster (totalt 24 dagar, lörd + sönd) via videokonferens.
Lärare: Kristjan Oddson, utbildad idrottslärare på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) med en magisterexamen i Idrott. Legitimerad naprapat.
Kostnad: 49 500 kr inkl. moms
Kurslitteratur är på svenska.
Det finns möjlighet delbetalning och att räntefritt låna till kursavgiften.
https://www.houseofwellbeing.se/utbildning-basmedicin

 

KORTARE KURSER:
Axelsons startar en termin i basmedicin 15 okt 2020. Motsvarar ca en tredjedel av vad som krävs för 60 hp. Kostnad 8 400 kr. Datum: 15-18 okt, 6-8 nov. 10 procent rabatt vid anmälan innan 30 juni. Har slutat med termin 2 och 3. Hänvisar till Osteopatihögskolan i Göteborg.
www.axelsons.se