Seminarier

INBJUDAN TILL WEBINARER

FÖRELÄSNING OM Q-POTENSER I PRAKTIKEN

av Margaretha Orvelius

KHYs medlem Margaretha Orvelius delar med sig av 20 års kunskaper och erfarenheter av att använda Q-potenser i praktiken. Hon presenterar även några belysande patientfall.

Föreläsningen vänder sig enbart till medlemmar i KHY och är kostnadsfri.

Onsdagen den 10 maj, kl: 18.30-20.30, via Zoom.

Anmäl dig senast den 8 maj till Marie Sjölander, mariesnaturmedicinska@hotmail.com

KHY har märkt av ett ökat intresse för att behandla med Q-potenser. Detta blir en intressant fortsättning på Monika Swärds föreläsning om Samuel Hahnemanns utveckling av homeopati.
Under åren i Paris övergick Hahnemann till att behandla med Q-potenser, vilket han beskriver i sjätte upplagan av Organon. Av olika skäl har hans övergång till Q-potenser inte uppmärksammats.
KHY ser fram emot att fortsätta utforska Hahnemanns testamente genom fler föreläsningar.