Varför är ett återbesök hos homeopaten så viktigt?

0
3792
Päivi Barsk, klassisk homeopat
Päivi Barsk är auktoriserad klassisk homeopat, som arbetat med homeopati i många år. Hon tar emot patienter från hela landet, med mottagning i Haparanda och Luleå, samt via Skype. Konsultationer sker på svenska, finska och engelska.
www.likamedlika.se
Besöksadress: Strandgatan 29, 953 31 Haparanda
Tidsbokning:
paivi@likamedlika.se
+46 (0)70 200 79 35

 

I boken ”Organon of the medical art” skriver Samuel Hahnemann, grundaren av klassisk homeopati, om homeopatiska principer.
Organon §1
”Läkarens/homeopatens högsta och enda uppgift är att återställa sjuka till hälsa, att bota, som det kallas”.
Det är denna etiska uppgift jag som klassiskt utbildad homeopat förbundit mig att arbeta för.

ÅTERBESÖKET Efter en grundlig anamnes vid första besöket och förskrivningen av det första homeopatiska läkemedlet, är det viktigt med en uppföljning, ett återbesök.

Det är då jag som behandlande homeopat ska utvärdera om reaktionerna du har upplevt går i linje med läkeprocessen. Jag kanske också ser sådant som du inte har uppmärksammat eller kanske inte ens tänkt på.

Ett återbesök är också viktigt för att veta hur vi nu ska gå vidare med behandlingen. Ska medlet upprepas, ska ett nytt medel ordineras, eller verkar medlet fortfarande? Har fel medel, eller nästan rätt medel ordinerats?

Här har jag möjligheten och utmaningen att göra en ny ordination, så att behandlingen och läkningen fortskrider. Vid återbesöket kan jag också svara på dina frågor och funderingar om dina reaktioner och om läkeprocessen.

VID LÅNGVARIGA BESVÄR Vid problem som varat en längre tid, kan första uppföljningen vara bra att göra efter cirka 5-8 veckor. Då går vi igenom journalanteckningar och ser vad som har hänt efter första besöket.

Vilka reaktioner har du som patient uppmärksammat, vad hände direkt efter intaget, vad hände senare, har gamla symtom kommit ”på besök”, har nya symtom tillkommit, feber, förkylning? Hur är sömnen, aptiten, energinivån, kreativiteten, humöret? Det är mycket som ska redas ut. Jag vill vara säker på vad medlet har gjort, för att kunna göra rätt ordination.

Om andra preparat har intagits eller andra behandlingar har gjorts under de gångna veckorna, blir det svårt att avgöra vad det homeopatiska läkemedlet har gjort. Därför rekommenderar jag att inte blanda in andra åtgärder under en homeopatisk behandling, förutom att du som patient fortsätter med dina läkarordinerade mediciner.

VID AKUTA BESVÄR Vid akuta besvär, till exempel vid öroninflammation, urinvägsinfektion och halsinfektion vill jag ganska snart få veta vad som hände efter intaget av läkemedlet, redan efter någon timme, eller nästa dag.

Vid akuta tillstånd är det är viktigt att förloppet vänder snabbt, så att tillståndet inte förvärras, som att urinvägsinfektionen går upp i njurarna. Jag vill ju inte äventyra någons hälsa, utan måste se att läkningen har startat.

En urinvägsinfektion kan vid rätt ordination vända på 10 minuter, läs Katarinas berättelse.

Hittar jag inte rätt medel vid akuta tillstånd, eller om tillståndet är för allvarligt, ber jag patienten uppsöka läkarvård. Då är ofta antibiotika indikerat. Rätt ordinerad homeopatisk medicin är dock mycket effektiv vid både virus- och bakterieinfektioner.

FÖRSTFÖRSÄMRING En vanlig och önskvärd reaktion på det homeopatiska läkemedlet kallas förstförsämring. Det är när symtom som du har blir värre i början, till exempel ökar huvudvärken i styrka, det värker rejält i örat, hudutslagen blir fler och kliar mer och sömnbegäret ökar. Kanske inte alltid så roligt för dig som patient, men det är så det homeopatiska läkemedlet fungerar. Det ger en ”push” för immunförsvaret att börja jobba, organismen får kraft att ta tag i problemet och startar en process för läkning.

En förstförsämring kan hålla i sig från några minuter eller timmar, till någon vecka.  Är du i grunden ganska frisk och har ett högt hälsoläge kan reaktionen vara snabbt övergående.

INGA REAKTIONER Om inga reaktioner eller förändringar uppmärksammas, varken fysiska, känslomässiga eller mentala, då är kanske det ordinerade medlet inte rätt. Eller så var medlet  förstört, eller behöver längre tid på sig för att ge en  reaktion. Eller så har kanske du som patient inte följt ordinationen.

Det finns många fallgropar och misstag som kan göras, men om absolut inget har hänt, då måste vi tillsammans börja om, med en ännu grundligare anamnes och självrannsakan. Vad missade jag vid första mötet? Tänkte jag fel? Hur sanningsenlig och uppmärksam är du som patient? Har jag fått all information?

Homeopatisk behandling är alltid ett samarbete mellan dig och mig.

UNDERTRYCKNING Om dina fysiska besvär har blivit bättre, till exempel har dina hudutslag blivit bra, men du har fått sömnproblem, tappat din kreativitet och din koncentrationsförmåga, din astma har blivit sämre och du kanske även har blivit mer lättretlig, då har jag gjort fel. Det ordinerade medlet är inte rätt, det har skapat undertryckningar. Det här är symtomlindring, inte läkande av hela dig.

Enligt ”Herings lag” ska all läkning ske inifrån och ut, uppifrån och ner och i omvänd ordning till när besvären uppstod. I exemplet ovan har problematiken gått inåt: det mentala och känslomässiga har blivit sämre och andningen har blivit sämre, medan huden har blivit bättre. Detta är viktigt att se och förstå vid återbesöket, så att rätt ordination görs, för att hela du ska kunna bli frisk.

Det är av yttersta vikt att ett återbesök genomförs, för att jag som klassisk homeopat ska kunna utföra min uppgift enligt Organon §1, det vill säga att återställa hälsan hos patienten.