Varför ställer homeopaten så många frågor?

0
3583
Cecilia Strid Pettersson, klassisk homeopat
Cecilia Strid Pettersson är auktoriserad klassisk homeopat som professionellt arbetat med homeopati i många år. Ett specialintresse är kvinnlig hormonhälsa. Hon tar emot patienter från hela landet, även via Skype. Konsultationer både på svenska och engelska.
Mottagningen finns i centrala Norrköping.
Besöksadress: c/o Vårt Alternativ, Bredgatan 1
ingång via Spången, bron längst ner på Sandgatan.
Bokning sker via: www.bokadirekt.se
eller e-post: cecilia@homeopatica.se www.homeopatica.se
Telefon: 0705-73 14 00
Skype-adress: ceciliastrid

 

 

ANAMNESEN – DET FÖRSTA BESÖKET

För en patient som inte känner till homeopati kan det första besöket bli förbryllande. Det går inte alls till som på vårdcentralen. Du får till exempel svara på en mängd olika frågor. Här förklarar jag varför vi frågar – och hur vi använder svaren för att hitta det homeopatiska läkemedel som kan hjälpa dig bäst.

När du kommer till mig för den första konsultationen brukar jag inleda besöket med en öppen fråga: ”Vad behöver du hjälp med?”

Genom att ställa frågan försöker jag förstå vad du har för besvär. Samtidigt får jag oftast en uppfattning om vilka symtom som är mest besvärliga för dig, eftersom patienter vanligen nämner det mest besvärliga först.

Under den initiala fasen av anamnesen är det viktigt för mig att du som patient får tala till punkt. Jag undviker att ställa ledande frågor eftersom de riskerar att påverka och styra svaren.

Jag är dock extremt intresserad av detaljer kring dina symtom: exakt var sitter huvudvärken, vilken typ av smärta har du, blir smärtan bättre eller sämre av något, när började huvudvärken, kommer den någon viss tidpunkt på dygnet, etc.

Det är frågor som vi inte är vana att få när vi besöker vårdcentralen men som jag som homeopat vill reda ut eftersom det är detaljerna som gör dina besvär unika.

Därefter fortsätter jag med ännu en öppen fråga: ”Är det något mer som besvärar dig?” Den frågan upprepar jag flera gånger tills du inte kommer på något mer.

Som homeopat är jag tränad i att ha ett icke dömande förhållningssätt till det jag får höra. Det finns en ödmjukhet och djup förståelse för att människor agerar på ett visst sätt och det är viktigt att du känner dig trygg med att vara helt öppen med det du säger. Allt du säger till mig, stannar hos mig. De anteckningar jag för är inlåsta och det är bara jag som har nyckel till dem.

När kroppen hamnar i obalans börjar dina olika försvarssystem, som till exempel immunförsvaret eller hormonsystemet, att signalera det genom att skicka ut olika symtom. Om obalansen inte rättas till eller om de initiala symtomen trycks ned av till exempel vanliga läkemedel finns det risk för att det dyker upp fler och många gånger kraftigare symtom vartefter tiden går. Symtom har en tendens att börja i våra mer ytliga områden, som i vår fysiska kropp: i hud och slemhinnor, för att sedan vandra inåt mot muskler och vidare mot organ och hormoner.

Vi ser samma process också på det känslomässiga eller mentala planet. Det kan börja med missnöje, irritation, ängslan, tankspriddhet och glömska, för att sedan övergå i fobier, ångest och depression, koncentrationssvårigheter, håglöshet och förvirring.

I den homeopatiska behandlingen ser vi inte symtom som en fiende, utan som allierade vänner, i strävan mot att hitta just det unika medel som du behöver för att få kroppen att starta en läkningsprocess.

I nästa steg i vårt möte ställer jag en mängd frågor kring hur du är som person; är du frusen eller varm, törstig eller otörstig; har du några preferenser kring mat och smaker; intoleranser; allergier; påverkas du av olika väder; blir du sämre någon viss tidpunkt på dygnet; hur är din sömn; etcetera.

I slutet av intervjun tar jag upp din sjukdomshistoria: har du haft några återkommande problem tidigare i livet, operationer, trauman, sorger eller besvikelser som kan ha påverkat dig. Det är också viktigt för mig att undersöka om det finns genetiska betingelser kring dina besvär.

När alla fakta är insamlade kommer vi till nästa fas i arbetet där jag analyserar ditt fall. Jag börjar med att göra en prognos. Syftet med det är att ta reda på vilken eventuell patologi som finns samt i vilken hälsonivå du är i. Jag tittar på om finns det några utlösande eller pågående faktorer bakom dina besvär.

Efter prognosen analyserar jag om det finns några utmärkande eller särskiljande symtom som är egendomliga eller intensiva. Dessa symtom ska vara oförklarliga och visa en unik, individuell reaktion av kroppen och på så vis skiljer just detta fall från andra fall med liknande symtombild.

Ett exempel kan vara en huvudvärk som sitter över vänster öga och kommer kl 16.00. Det är oförklarligt varför huvudvärken sitter just där den sitter och att den alltid kommer vid samma tidpunkt.

När jag nu har en lista med de symtom som är utmärkande och viktiga för dig så viktar jag dem beroende på kraftiga de är. Jag använder mig av ett komplext datorprogram som tar fram förslag på möjliga homeopatiska läkemedel och jag går igenom listan med förslagna läkemedel noggrant samt tittar extra på unika rubriker för just ditt fall.

Under denna process kan jag ställa ett antal till synes märkliga frågor: Vad tycker du om fettrand på kött? Hur ligger du när du sover? Tycker du om att dansa? Det är inte av nyfikenhet, utan det handlar om att utesluta medel. De frågor som ställs gäller ofta så kallade nyckelsymtom för olika medel och beroende på svaren behåller eller sorterar jag bort olika medel.

Det är ett rent detektivarbete men oerhört stimulerande och spännande och det är mycket tillfredsställande när det blir allt tydligare vilket läkemedel patienten behöver. Jag ska motvilligt medge att ibland är det oerhört tidskrävande och svårt att få grepp på ett fall men av utmaningar växer man som både homeopat och människa.

När analysen är klar väljs det medel ut som stämmer bäst in på den samlade symtombilden och du får den potens (styrka) som passar dig, tillsammans med instruktioner hur du ska ta läkemedlet och vad du i övrigt behöver tänka på under behandlingen. Vi bokar även en tid för uppföljning 4-6 veckor efter vårt först möte.

Jag ser ibland på sociala medier att personer rekommenderar andra att prova homeopatiska läkemedel med extremt lite bakgrundsinformation. Det gör mig bestört för jag har oerhört stor respekt för de homeopatiska läkemedlen. I bästa fall händer ingenting om man tar ett felaktigt medel, men man kan undertrycka besvär om man väljer ett homeopatiskt medel enbart på enstaka symtom och inte på helheten.

En villfarelse är till exempel att man ska använda Thuja så snart en person har fått vårtor. Men det finns 136 stycken andra medel för vårtor och om den fullständiga bilden inte finns så finns det en risk för undertryckning. Om en person lättvindigt tar Thuja, vårtorna försvinner men personen har nu blivit mer ängslig och orolig, då vet jag som utbildad homeopat att processen har gått åt fel håll.

Det är kraftfulla medel vi har att göra med och det krävs kunskap för att hantera dem på rätt sätt och alla frågor som vi ställer är viktiga i arbetet med att ta fram just det medel som är indikerat för just dina samlade symtom

Tyvärr finns det ingen kontroll av homeopater idag. Vem som helst kan kalla sig homeopat, så det åligger patienten själv att kontrollera att den man anlitar är välutbildad. Klassiska Homeopaters yrkesförbund är ett av yrkesförbunden som garanterar kvalitet. Titta under fliken ”Hitta din homeopat” om du letar efter någon som kan hjälpa dig.