Patienter söker homeopati när sjukvården misslyckats

0
2622
Margot Granvik är vetenskapsjournalist och klassisk homeopat.
Margot Granvik
Hon driver sidan www.vetenskapenomhomeopati.se
där hon beskriver vetenskapliga studier.
Mottagningen finns i Gröndal.
Kontakt:
www.homeopaticentret.se
e-post: info@homeopaticentret.se

 

KAM-utredningens två betänkanden

 

 

 

KAM-utredningen kom våren 2019. Det är en statlig utredning om komplementär och alternativ medicin (KAM).
Utredningen föreslår en ny lag för vård som sker utanför den vanliga skolmedicinen, samt en del annat vid KAM-behandlingar.

I en serie artiklar analyserar jag utredningen.

 

 

KAM-UTREDNINGEN 02   FÖRHINDRAR ANNAN RIKTIG VÅRD

KAM-utredningen leddes av professor emeritus Kjell Asplund. Ett av de uppdrag regeringen ville att utredningen skulle titta på handlade om patientsäkerhet vid KAM-behandlingar.

Ett vanligt argument mot att patienter ska ha rätt att söka sig till behandlingar och vård utanför den konventionella hälso- och sjukvården är att patienter hinner bli för sjuka under tiden som de får KAM-vård i stället för skolmedicinska insatser.

Efter åratal av klinisk erfarenhet av att behandla patienter kan jag lugna oroliga läkare och kritiker på den punkten, åtminstone när det gäller patienter som väljer den homeopatiska läkekonsten.

De patienter som söker mig och mina kollegor har oftast behandlats väldigt länge – ofta i år och åter år – inom den vanliga hälso- och sjukvården. De söker hjälp, eftersom de inte upplever att de har blivit bättre av sjukvården.

”De har inget att komma med. De har inget att ge mig. De vet inte vad de ska göra. De ger mig bara mediciner som jag blir ännu sämre av!”, är nog de vanligaste förklaringar jag får höra av dessa patienter. Varför de söker sig till just homeopati är att de ofta hört eller läst att det har hjälpt andra.

I praktiken är det således tvärtemot det utredningen befarar: Patienter kommer oftast från den vanliga hälso- och sjukvården till homeopatin. Sällan tvärtom. Vilket faktiskt är synd eftersom det är mycket lättare att behandla en patient så fort som besvären dyker upp och symtomen fortfarande är tydliga. Det är svårare när en patient är påverkad av åratal av skolmedicinering.

En annan farhåga som brukar lyftas fram är att KAM-behandlingar påverkar patienternas skolmediciner.

Återigen talar jag enbart för den homeopatiska läkekonsten. Svaret är nej. Homeopatiska läkemedel påverkar inte konventionella läkemedel. Homeopatiska läkemedel sätter igång de olika läkeprocesser som behövs för att en person ska få tillbaka så bra hälsa som det är möjligt för just den personen.

Att vi skulle uppmana patienter att sätta ut sina skolmediciner är även det en villfarelse. Jag säger inte åt patienter att sluta med eller trappa ner sina skolmediciner. Om och när en patients hälsa förändras ber jag patienten höra med sin vanliga läkare om patientens aktuella medicinering behöver ses över och eventuellt justeras.

Medlemmar i mitt yrkesförbund, Klassiska homeopaters yrkesförbund, KHY, följer etiska regler. Enligt vår etik hänvisar vi vid behov till hälso- och sjukvården, samt fördröjer inte andra behandlingar.

Läs också KAM-utredningen 01, om patienters rätt att själva välja vård.

På det här youtubeklippet berättar läkaren Jorgos Kavouras om hur homeopati med fördel kan sättas in parallellt med antibiotika för att bota patienten.