Sonjas struma och magbesvär försvann med homeopati

0
6089
Sonja Wallberg fick hjälp av homeopati

En växande sköldkörtel och magbesvär gjorde att Sonja Wallberg, idag 72 år, sökte sig till homeopat Gunnar Jansson. Även sonen som åt antibiotikakurer på löpande band för halsfluss blev frisk.

Av Margot Granvik, vetenskapsjournalist och klassisk homeopat

”Jag hade en sköldkörtel som växte och tryckte på så jag sökte läkarvård. Men jag blev ganska nonchalant bemött. De bad mig återkomma när struman blev värre.

Jag magrade och skakade och mådde inte alls bra.

På den tiden gick min mamma hos Gunnar Jansson för ett bensår som värkte. Läkarna hade inte kunnat hjälpa henne men det kunde Gunnar. När hon såg hur dåligt jag mådde frågade hon Gunnar till råds. Han bad mig komma till honom.

Det här var i slutet av 1970-talet. På den tiden använde Gunnar sig fortfarande av ögondiagnostik.

Jag hade inte några stora förhoppningar. Jag hade inte kommit i kontakt med homeopati innan och kände ingen annan heller som gick, mer än min mamma.

Gunnar tittade mig i ögonen och sen sa han till mig att det även var problem med bihålorna och gallan. Det hade jag inte nämnt för honom så jag blev väldigt häpen.

Jag hade tidigare blivit opererad och fått gallblåsan borttagen. Jag förstod inte hur han kunde säga att jag hade problem med gallan. Men han såg att området för gallan inte var bra. Och så var det ju. Magen fungerade inte alls. Maten rann rakt igenom mig.

Runt årsskiftet 1971-72 hade jag en influensa och efter den fick jag kraftig infektion i bihålorna och en svår lunginflammation. Jag var gravid och kunde inte få penicillin. I stället tog de upp ett hål och spolade bihålan. Efter det hade jag stora problem med bihålorna. Vid minsta förkylning blev jag täppt och kunde inte ligga ner.

Vid besöket hos Gunnar fick jag homeopatisk medicin för struman. Sköldkörteln slutade växa och gick tillbaka till normal storlek. Det tog ganska lång tid innan jag blev bra. Sedan dess har jag inte haft några problem med sköldkörteln.

Ett tag efter det här gick jag hos en läkare för ett annat problem. Den läkaren var väldigt positivt inställd till homeopatisk behandling. Han skickade mig på provtagning och röntgen för sköldkörteln. Allt visade att den fungerade som den skulle.

Under Gunnars behandling blev också bihålarna bra. Det bästa var att även magen blev normal. Eftersom allt jag åt genast kom ut igen hade jag magrat. Jag var smal som en skrake och vägde bara 49 kg, fast jag är 1,69 m lång.

När magen blev bra fick jag ett helt nytt liv! Jag kunde börja äta och vara ute bland folk utan att behöva tänka på min sjuka mage.

En gång när jag besökte Gunnar för sköldkörteln berättade jag för honom om problemen med min yngste son som ofta hade halsfluss. Så fort en antibiotikakur var avslutad fick han halsfluss igen. Han hade tagit kur efter kur och nu låg han åter hemma med feber.

Gunnar erbjöd sig att skicka med homeopatisk medicin till sonen. Jag var positiv. Jag ville väldigt gärna prova något som kunde hjälpa honom. Jag gick hem och gav medicinen. Samma kväll låg sonen och skrek oavbrutet i flera timmar. Min man undrade vad jag hade gjort! Men dagen efter mådde sonen bra och sedan dess har han inte haft halsfluss en enda gång. Idag är han 47 år.

Jag har positiva erfarenheter av homeopati. Får jag problem går jag till Gunnar. Det har jag gjort vid några olika tillfällen efter sköldkörteln. De riktigt stora problemen botade han under den första behandlingen.

Min make är också positiv, han har ju sett hur bra jag har blivit av de behandlingar jag har fått.

Visst, läkarvården behövs i vissa hänseenden, men jag har inte så stort förtroende för den. Jag tycker nog att läkarvården kunde samarbeta med homeopater lite mer.”

Homeopat Gunnar Jansson

Irisdiagnostik hjälper inte homeopaten att hitta rätt läkemedel!”

 

Det var många år sedan homeopat Gunnar Jansson slutade med irisdiagnostik:

– Med irisdiagnostik kan man se mycket av patientens lidande,  till exempel njurbesvär, gallbesvär och inflammationer. De avspeglar sig i irisen.

– Dock kan man INTE enligt min uppfattning, utifrån vad man ser med irisdiagnostik och i irisen, fastställa vilket specifikt homeopatiskt läkemedel som patienten behöver. För att få fram rätt individuellt valt läkemedel fordras en omsorgsfullt tagen anamnes. Därför slutade jag för många år sedan att titta folk i ögonen.

– Halsfluss är en inflammation i tonsillerna, orsakad av streptokocker, som vi varaktigt kan bota med rätt valt homeopatiskt medel. Mot halsfluss har vi 147 olika läkemedel och bara genom en noggrann anamnes kan vi hitta det optimalt botande läkemedlet.

– Rätt valt läkemedel ger ofta, som i fallet med Sonjas son, en så kallad förstförsämring, som vid akuta besvär i regel fort läker ut med en varaktig effekt.

 

Vill du ha kontakt med Gunnar Jansson, klassisk homeopat:

www.nakh.net

info@nakh.net

Vill du ha kontakt med en klassisk homeopat nära dig. Leta på www.klassiskahomeopater.se

OBS! Klassisk homeopati är en 200-årig välbeprövad medicinsk behandlingsmetod. Precis som skolmedicinen kräver den för att utföras rätt en gedigen utbildning.

Medlemmar i Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY, har minst 600 timmars utbildning av kunniga lärare, samt utbildning i basmedicin som motsvarar 60 poäng, dvs ungefär lika mycket som en sjuksköterska.

När du väljer homeopat: försäkra dig om att homeopaten är ordentligt utbildad i klassisk homeopati.

Vad är klassisk homeopati:

  • Den är alltid individuell.

  • Homeopaten ser till hela dig; dina fysiska, emotionella och mentala besvär vägs in.

  • Du får det homeopatiska läkemedel som stämmer med just dina besvär.

  • Du får ett enda homeopatiskt läkemedel åt gången.

  • Det homeopatiska läkemedel du får är noggrant prövat på friska personer.

  • Homeopaten ger dig den lägsta möjliga dos som behövs för att få igång läkeprocessen.