”Humörsvängningar släppte efter homeopatimedicin”

0
2422
Martinas besvärliga pms försvann efter den homeopatiska medicinen.

Trots god kosthållning på ren mat gick Martina, 37 år, inte ner i vikt. Ett enda intag av ett homeopatiskt läkemedel gjorde att humörsvängningar och svullnader innan mens successivt klingade av och försvann på ett halvår. Liksom några kilon. ”Jag uppskattar att homeopatin söker orsaken i stället för att släcka symtom!”, säger Martina.

Av Margot Granvik, vetenskapsjournalist och klassisk homeopat

Martina har velat bli av med ”trivselkilon” under en tid.

–Jag har en aktiv livsstil och har länge tyckt att det är konstigt att jag inte går ner i vikt.

–Jag tog hjälp av appar för att försöka kartlägga vad jag åt. Jag insåg att jag ofta inte ens kom upp i kalorimålen per dag, även om jag åt så mycket jag kunde när jag väl åt. Men fastän jag låg under i kalorier, på en kost som jag i övrigt mådde bra av, så tappade jag inte i vikt. Jag äter ren och enkel mat med kort innehållsförteckning, väljer bort halvfabrikat, har ätit lchf-kost under många år, men som sagt, inget överdrivet intag. Jag misstänkte att det var något i kroppen som var i obalans eller inte fungerade som det skulle.

–Min vän går hos homeopat Robert Stigborn för sin reumatism och vi pratade mycket om vad de gör och vad de pratar om. Hon tyckte att jag skulle testa.

–Jag gick till Robert. Han ställde väldigt många frågor om allt från mat och sömn till frågor om avföring. Det var väldigt ovant!

–Jag är rätt kroppsmedveten och försöker ha koll på vad kroppen säger. Men att tolka vad kroppen påvisar med signalerna behövde jag hjälp med. Vi kom fram till att levern var trött. Robert gav mig ett medel som jag skulle ta. Han sa också att jag skulle börja äta mer regelbundet och inte hoppa över luncherna.

Martina tog ett enda intag av medlet hon fick. Från början fortsatta hon att träffa Robert en gång i månaden för att se om fler intag, eller byte av medel, behövde göras, därefter glesades besöken ut till varannan månad efterhand som symtomen i kroppen förbättrades.

–Vid varje besök gick vi igenom samma frågor och symtom. För varje sak vi hade tagit upp fick jag gradera om det hade blivit bättre, sämre, var oförändrat eller förändrats på något annat vis. Det som kanske 100 procent från början hamnade på 75 procent, och så vidare.

–Efter dosen gick jag ganska snart ner några kg i vikt. Detta trots att jag nu åt mer mat då jag slutat hoppa över måltider. Men den stora förändringen gällde min pms som jag inte ens sökt hjälp för. Innan jag började hos Robert hade jag humörsvängningar innan mens och kroppen var väldigt svullen och delvis öm. För att överhuvudtaget kunna rida och springa var det inte ovanligt att jag hade dubbla behåar för att inte brösten skulle röra sig och göra ont. Under själva mensen hade jag kraftig värk.

–Efter några besök hos Robert märkte jag av att humörsvängningarna och svullnaderna hade minskat. Efter ett halvår hade jag helt plötsligt mens utan att jag hade märkt av den i förväg. Det var helt fantastiskt att slippa två veckors ömmande och surande varje månad! Innan homeopatin visste jag att mensen var på väg två veckor innan den kom! Numera har jag möjligen ett litet sug på kolhydrater.

–Det har nog varit den största förändringen. Jag har inte rasat i vikt men hela mitt mående är jämnare. Överlag sover jag bättre och har lättare att somna nu, även om jag fortfarande är lättväckt. Förr saltade jag på all mat innan jag ens smakade på den då jag hade stort behov av salt, idag använder jag inte saltkaret av slentrian längre. Jag tror att det beror på att det har blivit mer ordning på levern och den hormonella balansen.

–Beläggningen på tungan har minskat. Håret har börjat växa ut nu under de senaste månaderna. Förut tappade jag mycket hår.

Martina ser en stor fördel med homeopati.

–Bryter man ett ben måste naturligtvis den vanliga sjukvården rycka in akut och hjälpa en med det. Men annars tror jag inte att sjukvården längre har kunskapen, tiden och orken att klara alla idag som till exempel mår psykiskt eller fysiskt dåligt. Det behövs mycket mer än att få några tabletter vid ett akutbesök på ett sjukhus.

–Jag upplever att homeopatin lyssnar mycket mer på kroppen. Inom homeopatin försöker man i stället för att släcka symtom komma fram till vad det i grunden handlar om i kroppen, och hur man kan arbeta preventivt. Det tycker jag är mycket sundare och något som homeopatin är bra på.

Robert Stigborn, klassisk homeopat

Vill du ha kontakt med Robert Stigborn, klassisk homeopat?

Sök honom via Facebook på:
Roberts Helhetspraktik

Eller beställ tid på 0703-06 36 23

 

 

Vill du ha kontakt med en klassisk homeopat nära dig kan du leta på www.klassiskahomeopater.se

OBS! Klassisk homeopati är en 200-årig välbeprövad medicinsk behandlingsmetod. Precis som skolmedicinen kräver den, för att utföras rätt, en gedigen utbildning.

Medlemmar i Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY, har minst 600 timmars utbildning av kunniga lärare, samt utbildning i basmedicin som motsvarar 60 poäng, dvs ungefär lika mycket som en sjuksköterska.

När du väljer homeopat: försäkra dig om att homeopaten är ordentligt utbildad i klassisk homeopati.

Vad är klassisk homeopati:

  • Den är alltid individuell.

  • Homeopaten ser till hela dig; dina fysiska, emotionella och mentala besvär vägs in.

  • Du får det homeopatiska läkemedel som stämmer med just dina besvär.

  • Du får ett enda homeopatiskt läkemedel åt gången.

  • Det homeopatiska läkemedel du får är noggrant prövat på friska personer.

  • Homeopaten ger dig den lägsta möjliga dos som behövs för att få igång läkeprocessen.