Tims autistiska symtom försvann med homeopati

0
8808
Det finns alltid hopp!

Stimmet i klassrummet gjorde Tim* så utmattad att han grät. När han vid 8 års ålder fick homeopati lugnade hans inre kaos ner sig. Idag är han 12 år och som en helt ny kille. Nu kämpar han för att komma ifatt. Föräldrarna är frustrerade över att de tvingades vänta i flera år på den framgångsrika behandlingen.

Av Margot Granvik, klassisk homeopat

Redan när Tim var några år började föräldrarna tycka att han betedde sig annorlunda.

–Från början såg vi inte riktigt vad det handlade om och ville inte heller acceptera att det var något fel. Men mer och mer gick det upp för oss att han hade autistiska symtom.

–Han blev svårare att få kontakt med, tog inte ögonkontakt, reagerade inte på sitt namn och svarade inte på tilltal.

–Vi fick en känsla av att han gick in i en bubbla. Om jag till exempel log eller vinkade till honom så log och vinkade han inte tillbaka.

När Tim var i två årsåldern förstod föräldrarna att allt inte var riktigt som det borde.

–Vi googlade och letade oss fram och fann texter om andra barn som hade liknande beteenden och började förstå att det kunde handla om autism.

–Han hade svårt med empati och förstod inte när någon visade känslor. Sociala kontakter och hur man beter sig fungerade inte.

–Han var ett barn som var ur balans. Han mådde inte bra inuti!

Symtomen kunde bli kraftiga.

–Det var kaos i kroppen på honom. Han var så känslig för allt och för alla intryck. Han klarade inte av miljön i skolan eller situationer med mycket folk. Jag minns ett midsommarfirande där han fick panik och började gallskrika. Det var för många människor, och musik, sång och dans.

Utredningar som gjordes de här åren kom fram till att Tim fanns inom autismspektrumet, med koncentrationssvårigheter och eventuell add. Sjukvården erbjöd mediciner som föräldrarna tackade nej till.

När Tim var i fyraårsåldern började föräldrarna undersöka vad de kunde göra i stället.

–Vi hittade berättelser om barn som reagerat bra på homeopati och vi hittade homeopaten Gunnar Jansson. Men eftersom det är förbjudet att behandla barn under åtta år var vi tvungna att vänta.

–Det var väldigt frustrerande. Hade det varit möjligt hade vi velat få behandling på en gång.

När Tim fyllde åtta år var ett besök hos homeopaten Gunnar Jansson inbokad.

–Det blev ett jättebra möte. Gunnar frågade Tim om en mängd saker och eftersom han har svårt att kommunicera fick jag ofta svara. Gunnar ställde frågor om hur det var och hur det hade varit.

–Redan de första månaderna efter Gunnars behandling började vi märka av en förbättring. Tim blev mer harmonisk. Han började ta ögonkontakt. Bubblan försvann.

–Han blev mera kontaktsökande och började prata med oss och med andra människor. Det blev enklare för honom att tolka sociala koder och relationerna med kompisar blev bättre. Han har alltid varit en glad kille, men kunde ibland säga saker som sårade andra vilket han inte förstod. Det händer nästan aldrig nuförtiden.

Enligt föräldrarna förändrades han enormt redan under första året med homeopatisk behandling.

–Jag minns en gång i början under behandlingen att jag vinkade till Tim. Han brukade inte vinka tillbaka, men nu vinkande han och tittade mig i ögonen och log. Jag blev så otroligt glad och hoppfull.

–Det är helt fantastiskt det som har hänt. Han är inte alls lika känslig för ljud och intryck längre. Ett tag var det så illa att han satt med händerna för öronen i klassrummet och till slut grät när han inte orkade med alla ljud och intryck. Det är inte något problem längre.

–Han berättade för Gunnar att det ibland blev konstigt i benen med pirrningar när han blev stressad. Det försvann också under behandlingen.

–De sociala tics han hade, som att harkla sig i olika situationer är sedan länge helt borta.

Föräldrarna ser åren fram till den homeopatiska behandlingen som ”förlorade år” som Tim idag får kämpa med att ta ifatt.

–Eftersom han hade svårt att koncentrera sig fick han svårt att lära sig läsa och skriva. Även minnet var påverkat. Det jobbar vi på nu. Det positiva är att han nu kan lära sig mera saker i skolan och ta till sig information, eftersom han är lugnare och har lättare att koncentrera sig. Han har fortfarande inlärningssvårigheter men nu när han är mer balanserad går det bättre och vi har sett en klar förbättring under senaste halvåret. Så vi har stort hopp.

–Tim säger idag att han mår bra och vi märker att han har fått en annan gnista. Han tycker att saker och ting är roligare. Vi ser en stor utveckling.

–Jag vågar inte ens föreställa mig hur det hade varit om vi inte hittat homeopatin! Han har det tufft nu med i skolan eftersom han har halkat efter, men vi är hoppfulla. Nu går det framåt, han lär sig att läsa och skriva. Det är en helt annan situation än när det var som värst när han var extremt skoltrött och helst ville stanna hemma. Han var nära att bli hemmasittare.

–Skolan vet inte om att han får homeopatisk behandling. I samtalen får vi höra att en massa saker har lossnat för Tim och att de märker att han fått lättare att fokusera och att han är mer intresserad.

–Det är så frustrerande att man i Sverige inte får behandla barn under åtta år. Han hade behövt homeopatin mycket tidigare, redan när vi började förstå att något inte var som det skulle när han var runt 2,5 år. Det var ju så uppenbart att han inte mådde bra.

–Det är lite av förlorade år. Han hade behövt den här hjälpen tidigare. Idag är vi glada över att vi tackade nej till de mediciner sjukvården ville ge och i stället valde att gå en mera naturlig väg.

–Jag ser det inte som att han har autism längre. Han har sina svårigheter men det är inte jämförbart med hur det var innan. Jag hoppas att han nu fortsätter utvecklas ännu mer.

Homeopat Gunnar Jansson

 

 

För över 40 år sedan öppnade Gunnar Jansson sin homeopatimottagning i Norrköping:

–Då jag började som homeopat fick jag aldrig in patienter eller barn inom autismspektrumet, med Asperger eller ADHD. Numera är det, tyvärr, mycket vanligt med dessa barn på min mottagning. Varje vecka måste jag avvisa önskan från förtvivlade föräldrar med barn med autism under åtta år.

–Man pratar om autismspektrumet och det innebär att barn med denna diagnos har individuellt mycket olika symtom.

–Eftersom man inom homeopatin alltid förskriver lämpligt homeopatiskt läkemedel med utgångspunkt  från patientens unika symtom är behandlingen av autism eller andra bokstavsdiagnoser alltid individuell.

–Det är mycket tragiskt att man i Sverige inte får behandla barn under åtta år. Föräldrar får alltså inte själva bestämma sina barns behandling.

Gunnar Janssons erfarenhet är att autism kan förändras med homeopati.

–Hur kan man påstå att autism är obotligt?! Tim är inte längre autistisk. Varje besök som Tim gjorde hos mig är videofilmat och jag kan, på ett mycket konkret och vetenskapligt sätt, visa hur jag botat honom.

*För att skydda Tim och föräldrarna är samtliga med utan sina riktiga namn.

 

Vill du ha kontakt med Gunnar Jansson, klassisk homeopat:

www.nakh.net

info@nakh.net

 

Vill du ha kontakt med en klassisk homeopat nära dig. Leta på www.klassiskahomeopater.se

OBS! Klassisk homeopati är en 200-årig välbeprövad medicinsk behandlingsmetod. Precis som skolmedicinen kräver den för att utföras rätt en gedigen utbildning.

Medlemmar i Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY, har minst 600 timmars utbildning av kunniga lärare, samt utbildning i basmedicin som motsvarar 60 poäng, dvs ungefär lika mycket som en sjuksköterska.

När du väljer homeopat: försäkra dig om att homeopaten är ordentligt utbildad i klassisk homeopati.

 

Vad är klassisk homeopati:

  • Den är alltid individuell.

  • Homeopaten ser till hela dig; dina fysiska, emotionella och mentala besvär vägs in.

  • Du får det homeopatiska läkemedel som stämmer med just dina besvär.

  • Du får ett enda homeopatiskt läkemedel åt gången.

  • Det homeopatiska läkemedel du får är noggrant prövat på friska personer.

  • Homeopaten ger dig den lägsta möjliga dos som behövs för att få igång läkeprocessen.