Övervikt, psykoser och sömnproblem!

0
2932

Viktminskning och fri från psykoser och sömnproblem med hjälp av homeopatisk behandling.

 

Livslångt sömnproblem, psykoser, ätstörningar och önskan om att inte få leva längre. Allt detta innan Merna fyllt 21 år. Vid 20 år kom vändningen då Merna presenterades för homeopati och homeopaten Gunnar Jansson.
Gunnar räddade mitt liv, jag blir så glad varje gång jag ser honom”.

Fantasier
Troll och häxor – det låter som en fantasyfilm när jag lyssnar på Mernas berättelse. Hur troll och häxor var något hon såg varje dag. På kvällarna när Merna låg i sängen blev möblerna levande och garderoben fick fötter. Ju värre hennes psykoser blev desto högre dos av läkemedel skrevs ut av läkarna inom psykiatrivården.

Sömnlöshet
Redan som liten hade Merna sömnproblem. Hon kunde vara vaken flera dygn i sträck och var aldrig utsövd. Först som 14-åring fick hon en ADHD-diagnos med medicinering som följd. Sömnproblemen var inte något som andra kände till. Merna valde att hålla det hemligt för att istället kämpa sig igenom sin vardag på bästa sätt.
Men om hon hade svårt att sova innan medicinen för ADHD så var det inget mot vad som hände sedan. Medicineringen framkallade ännu större sömnproblem. Det kunde gå flera veckor utan sömn.

Till sist brast allt och psykoserna började komma. De smög sig på när Merna var 16 år. De handlade om allt från att känna sig förföljd till att tro att alla ville henne ont. Det hände till och med att hon packade sin väska och åkte hem till sin pappa för att hon trodde mamman ville göra henne illa.

 

Patient före och efter behandling.

Psykoser
När psykoserna blev frekventa kopplades BUP in och det är först nu som Merna berättade för sin omgivning om sina sömnproblem. Hennes psykoser kopplades till de många åren utan sömn. Kroppen och hjärnan orkade helt enkelt inte längre. På BUP togs beslutet att för en kort tid sätta in benzodiazepiner. Strax därefter fyllde Merna 18 och flyttades till vuxenmottagningen inom psykiatri. Där fanns inte några restriktioner gällande benzodiazepiner. Det blev totalt tre år med ökande doser.

Merna behandlades för schizofreni och sömnsvårigheter. Detta trots att ingen trodde att det förelåg schizofreni. Vården ökade doserna och gav flera olika mediciner. Merna kommer inte ihåg namnet på alla. På slutet var det 14 olika som skulle intas varje kväll.
Ingen lyssnade på henne och hon blev allt mer och mer avtrubbad av de mediciner hon fick utskrivna till apoteket. Till sist kände hon inget annat än likgiltighet för omvärlden.

Ätstörningar

Ätstörningarna började när Merna led av förföljelsemani. Hon trodde någon försökte förgifta henne via maten. Det hände att maten luktade extra mycket eller luktade konstigt. Då åkte fingrarna ned i halsen. Till sist slutade hon helt att äta.

När medicinerna blev fler och tuffare försvann hennes rädsla för gift i maten. Hon gick istället upp i vikt av medicinerna och började hetsäta. Ångesten över viktökningen slog hon bort eftersom hon kände att det inte spelade någon roll längre. Hon gick ju ändå bara upp i vikt och kunde inte hindra utvecklingen.

Vid den här tiden var Mernas föräldrar ett stort stöd. Hennes mamma till och med flyttade för Mernas skull till ett radhus eftersom Merna ofta gick i sömnen och kunde kasta sig utför trappan i huset där de hade sin lägenhet ett par våningar upp.

För att göra sin mamma glad gick Merna med på att gå till en homeopat. Mamman hade hört om homeopati och såg det som ett sista hopp för sin dotter. Då hade Merna redan bestämt sig för att hon skulle dö. Hon ville bara vänta på att lillebror skulle växa upp och bli vuxen.

Viktminskning
Under den homeopatiska behandlingen har Merna gått ned från 85 kilo till 58. Hennes psykoser har helt försvunnit. Den gulaktiga färgen i ansiktet förenat med blå läppar och påsar under ögonen är borta. Idag ser Merna frisk ut och alla finnar har läkt ut. För första gången i sitt liv kan hon känna sig trött med grus i ögonen. Hon somnar gott på kvällarna och sover minst åtta timmar varje dygn. Hon mår bra i psyket och tankarna är numera klara.

När jag lyssnar på Merna och hennes berättelse så pratar hon om tiden före den homeopatiska behandlingen hos Gunnar Jansson, och om tiden efter Gunnars homeopatiska läkemedel. Tiden före när allt var nattsvart och empatin och känslokylan dominerande. Tiden efter när hon kan känna glädje även när hon känner sorg. Hennes glädje över att överhuvudtaget känna något alls.

Merna berättar om hur hon med homeopatins hjälp kämpat sig igenom en jobbig tid där hon sakta satt ut medicin efter medicin. Hur hennes tålamod har prövats och hur paniken över att sluta med den sista medicinen infann sig. Det var medicinen mot ADHD. Där sa hon blankt NEJ. ”Den kommer jag aldrig att kunna eller vilja sluta med”.
Men ett år efter att hon började med homeopatiska läkemedel är Merna helt fri från mediciner. Hon minns den första natten när hon slutat med den sista och den jobbigaste medicinen. Hur till och med hennes drömmar blev ljusa och hon drömde om paradiset. Mardrömmarna var nu äntligen helt borta.

Frisk
Vid 21 års ålder är Merna nu redo att möta världen. Som ett under höll hon sig flytande genom hela skoltiden och idag är hon utbildad make-up artist vilket är något hon brinner för. Hon har en sund inställning till mat. Hon vaknar utvilad varje morgon och har energi som hon mer än gärna frigör på gymmet.

Kommentar från Homeopat Gunnar Jansson
Då jag började som homeopat för över 40 år sedan sökte patienterna för migrän, eksem, astma, magbesvär mm, så gott som aldrig för psykiska besvär. Patienter med psykiska besvär ökar lavinartat på min mottagning. Glädjande nog kan rätt homeopatisk ordination ofta hjälpa.”

Vill du ha kontakt med Gunnar Jansson, klassisk homeopat:

Gunnar Jansson, homeopat i Norrköping. Foto: Marina Szöges

www.nakh.net

 

info@nakh.net

 

 

Vill du ha kontakt med en klassisk homeopat nära dig:

Leta på www.klassiskahomeopater.se

OBS! Klassisk homeopati är en 200-årig välbeprövad medicinsk behandlingsmetod. Precis som skolmedicinen kräver den för att utföras rätt en gedigen utbildning.

Medlemmar i Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY, har minst 600 timmars utbildning av kunniga lärare, samt utbildning i basmedicin som motsvarar 60 poäng, dvs ungefär lika mycket som en sjuksköterska.

När du väljer homeopat: försäkra dig om att homeopaten är ordentligt utbildad i klassisk homeopati.

Vad är klassisk homeopati:

  • Den är alltid individuell.

  • Homeopaten ser till hela dig; dina fysiska, emotionella och mentala besvär vägs in.

  • Du får det homeopatiska läkemedel som stämmer med just dina besvär.

  • Du får ett enda homeopatiskt läkemedel åt gången.

  • Det homeopatiska läkemedel du får är noggrant prövat på friska personer.

  • Homeopaten ger dig den lägsta möjliga dos som behövs för att få igång läkeprocessen.