Homeopatisk behandling hjälpte Micaela att hitta sitt sanna jag

0
6203
Homeopatin ser helheten hos varje enskild individ! konstaterar Micaela som fått hjälp av skala av gamla ofruktbara beteenden. Foto: Amanda Karlsson

”Jag har kommit närmare mitt sanna jag. Idag mår jag fantastiskt.” Den homeopatiska behandlingen har varit till stor hjälp för Micaela, 56 år, att förstå – och att släppa – ett överlevnadsbeteende som gav både fysiska och emotionella följder.

Av Margot Granvik, vetenskapsjournalist och klassisk homeopat

För 15 år sedan träffade Micaela den klassiske homeopaten Robert Stigborn för första gången. Micaela hade arbetat hårt som lärare i tio år, och precis gått igenom en skilsmässa och en flytt, när hon drabbades av panikångest och utmattningssyndrom.
– Kollapsen fick mig att tillsamman med Robert börja söka efter de djupare problem som låg bakom min utmattning. Jag hade tappat bort mig själv totalt.
– Ända sedan det första besöket har homeopatimedlen hjälpt mig att klarare se problemen.
– Även om jag har haft konkreta fysiska problem så har vi arbetat med bakomliggande orsaker.
– För mig är detta den stora skillnaden med den homeopatiska medicinen och vad den vanliga vården gör. Homeopatin ser helheten hos varje enskild individ.

Psykiska orsaker till fysiska symtom

– När jag fick panikångest första gången var det hjärtat som reagerade. Det var ett tydligt fysiskt symtom, som utlöses av psykiska orsaker. Om jag inte hade tagit itu med mina känslor och vad jag reagerade på hade jag inte kunnat lösa det fysiska problemet.
– Ett annat konkret exempel är en idrottsskada i ryggraden. Jag gick ofta till kiropraktor och naprapat, som båda var skickliga. Men eftersom de tar hand om det ytliga lokala så botades inte den bakomliggande svagheten. Med den homeopatiska medicinen började en läkning på djupet.

Känsla vara ovälkommen

Enligt Micaela gick hennes besvär tillbaka till tiden som foster.
– På den tiden min mamma blev gravid fanns inte samma möjligheter att skydda sig. Det var inte självklart att hon ville ha ett barn. Hon försökte dölja att hon var gravid.
– Denna känsla av att inte vara välkommen till världen har påverkat mig starkt.
Det har yttrat sig i att jag reagerat väldigt fort och kraftigt på min omgivning med att försvara mig, eftersom jag i grunden har varit livrädd.
– Jag har gått i olika terapier för att förstå och för att skaffa mig olika tekniker och verktyg. Det är inte enbart den homeopatiska behandlingen som har hjälpt mig, men den homeopatiska medicinen har öppnat upp mitt tankesätt så att jag klarare har kunnat se olika situationer.
– En period arbetade jag mycket med dans. När cellerna får röra på sig är det som att cellerna vaknar upp och släpper energi. Jag upplever att även homeopatins mediciner arbetar så. De tar bort dimmorna som ligger framför en så att man ser klarare och förstår.

Hur kom det sig att du sökte upp en homeopat?

– Jag har varit paniskt rädd för sjukvården ända sedan jag var liten och hamnade på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med. Mina föräldrar förstod efteråt inte vad som hade hänt, mer än att jag hade mardrömmar efter sjukhusvistelsen. Detta har gjort att jag sökt mig till alternativa metoder när jag har blivit sjuk.
– Att det blev Robert beror på att han var verksam i Helsingborg.
– Det är egentligen otroligt att kunna gå till samma person under alla år. När jag är tvungen att söka vanlig sjukvård och går till min vårdcentral möter jag i princip nya läkare varje gång. De har ingen aning om min sjukdomsbild.
– Kommer jag med ryggen är det enbart smärtstillande som gäller. När jag var där senast för mitt hjärta sa läkaren bara att jag måste söka ett annat arbete. Den enda anledningen jag går dit är att jag måste ha läkarintyg.
– För mig är det obegripligt att man upplever detta som hjälp för att bli frisk.

Letar efter bakomliggande orsak

– Redan när jag första gången träffade Robert kände jag en stor tillit och trygghet i att han var öppet intresserad av att jag skulle komma till kärnan i problemet. Även om jag går till honom med ont i ryggen litar jag på att han liksom jag letar efter orsaken.
– Det är som att vi har samma uppgift: att få ordning på den bakomliggande faktorn till ett problem.
– Robert har varit ett otroligt stöd i den resa jag har gjort. Han redde från början ut hur min sjukdom såg ut. För varje gång vi har setts har vi gått igenom mina symtom och hur de ska upplösas. Jag har skalat av gamla reaktionsmönster. Då har också mina fysiska symtom blir lindrigare.
– Ibland har det gått långa perioder mellan mötena. Men sedan händer något. Oftast har det varit utmaningar på olika arbetsplatser där jag hamnat i situationer som utlöst gamla mönster.
– Ibland har jag kört fast. Robert har hjälpt mig att komma loss. Han är så insatt i mina symtom att han förstår mina problem.

Öppnar för kreativitet

Idag står Micaela i, vad hon beskriver som den optimala uppgiften att klara av; nämligen att stå still när det stormar runt omkring.
– Det är en stimulerande utmaning för en person som har varit rädd för människor och som har reagerat blixtsnabbt för att försvara sig.
– Idag är det inga problem för mig att arbeta tillsammans med människor och hantera olika situationer, och att släppa och acceptera.

Hur mår du idag?

– Jag är lugn och har tillit. Det har varit en befrielse att skala av sig gamla beteenden som bara har varit till besvär.
– Den största utmaningen för mig nu är att få vara den kreativa människa jag är.

Vi arbetar med hela människan

”Att enbart behandla symtom är som att måla över rosten på en gammal bil. Ingenting blir bättre i grunden. Homeopatin däremot tar tag i grundorsaken!”, säger Robert Stigborn, klassisk homeopat sedan mer än 20 år tillbaka.

Robert Stigborn har sin mottagning i Helsingborg och har i snart 25 år varit verksam som klassisk homeopat. Han är i grunden utbildad laboratorieassistent i mikrobiologi.
– Det som kännetecknar vårt sätt att jobba är ett helhetsperspektiv. Det här fallet visar på vikten av att försöka hitta den grundorsak som har lett till klientens symtom och besvär. Om vi lyckas med det är det lättare att se en röd tråd i personens liv, som sedan vägleder oss homeopater till vilka medel vi kan komma att behöva för att transformera blockeringar och hämningar, oavsett på vilken nivå – fysiskt, känslomässigt och/eller mentalt – de sitter i klienten.
– Det som i Micaelas fall har varit avgörande för att hon står där hon står idag, är att hon envetet och modigt genom åren inte har gett upp viljan att bli frisk.

Som att måla över rosten

Enligt Robert Stigborn behöver patienter förstå att en behandling kan ta tid.
– För att få resultat idag, på grund av allt omkring oss som bränner livsenergi, krävs tre saker: tålamod – kontinuitet – kommunikation!
– Vi behöver inse att sökandet efter quick-fix sällan kommer åt orsaken. Istället blir det nästan alltid symtombehandling. Det vill säga symtomen känns bättre men inget har hänt i grunden! Det är som att måla över rosten på en gammal bil.
– Det som istället sker är att för varje gång symtomen behandlas symtomatiskt ökar risken för att personen får en större reaktion på det som målats över. Det vill säga om personens livskraft alls orkar reagera igen. Om den inte orkar förflyttas svagheten djupare inåt och symtomen dyker upp på nya och allvarligare ställen. Kroppen har nu blivit ännu svagare av att kompensera för de symtom som tryckts ned. Hälsan ramlar ned ett pinnhål till!
– När en person blir friskare och går mot bättre hälsa har kroppen börjat agera!

Vill du ha kontakt med Robert Stigborn, Helsingborg?

Sök Roberts Helhetspraktik på Facebook
https://www.facebook.com/Roberts-helhetspraktik-150768701780886/

Eller ring 0703-06 36 23

Vill du ha kontakt med en klassisk homeopat nära dig?
Leta på www.klassiskahomeopater.se

OBS! Klassisk homeopati är en 200-årig välbeprövad medicinsk behandlingsmetod. Precis som skolmedicinen kräver den för att utföras rätt en gedigen utbildning.

Medlemmar i Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY, har minst 600 timmars utbildning i klassisk homeopati, samt utbildning i basmedicin som motsvarar 60 poäng, dvs ungefär lika mycket som en sjuksköterska.

När du väljer homeopat: försäkra dig om att homeopaten är ordentligt utbildad i klassisk homeopati!

Vad är klassisk homeopati:

  • Den är alltid individuell.

  • Homeopaten ser till hela dig; dina fysiska, emotionella och mentala besvär vägs in.

  • Du får det homeopatiska läkemedel som stämmer med just dina besvär.

  • Du får ett enda homeopatiskt läkemedel åt gången.

  • Det homeopatiska läkemedel du får är noggrant prövat på friska personer.

  • Homeopaten ger dig den lägsta möjliga dos som behövs för att få igång läkeprocessen.