Homeopatimediciner var det enda som bet på Ewas huvudvärk

0
3495
Ewa Ekelunds huvudvärk försvann med homeopati.

När Ewa föll ihop på sitt jobb trodde alla att det var stroke. Det visade sig att hon hade 14 godartade tumörer i hjärnan. Hon fick tuffa behandlingar. Men inget bet på huvudvärken. Den blev bättre först när hon fick homeopati. Idag, sex år senare och fyllda 70 år, mår hon bra.

Av Margot Granvik, vetenskapsjournalist och klassisk homeopat

När Ewa Ekelund i april 2015 ramlade ihop på sitt arbete trodde kollegorna och företagsläkaren att det var en stroke. Det blev ambulansfärd med sirener.

–Jag hade haft ganska konstiga symtom under en lång tid. Jag blev yr och svimfärdig och var tvungen att sätta mig ner och luta huvudet mellan benen. Det kändes som ett blodtrycksfall. Vår företagsläkare hade skickat mig på blodtrycksutredning som var utan anmärkning. Kärlen i halsen röntgades men visade ingen förträngning. Jag hade lågt blodtryck och tänkte att det kanske berodde på det.

–Som tur var hade jag berättat om de här konstiga symtomen för kollegorna så när jag ramlade ihop inne hos en kollega så agerade de snabbt. Det var på valborgsmässoaftonens förmiddag.

Ewa kunde svara på tilltal i ambulansen men kom inte på vilket datum det var.

–Även på sjukhuset misstänkte man stroke och gjorde en CT av mitt huvud. Efter det kom det in en läkare till mig med mediciner, kortison att upplösas i vatten och epilepsimedicin. Läkaren berättade att de hade hittat sju tumörer i mitt huvud.

–Det blev en total chock. Tyvärr tog det ett tag innan jag förstod att tumörerna var godartade. Trots att jag arbetade inom sjukvården själv, med förebyggande vård, hade jag aldrig hört talas om meningiom.

Ewa skickades på magnetröntgen samma kväll.

–Då hittade man ytterligare sju tumörer. Totalt sett hade jag 14 tumörer. Två var stora, över 4 cm. De övriga var i olika storlekar ända ner till småknottror.

Ewa kom hem från sjukhuset med medicin och utreddes vidare innan hon blev opererad för en stor tumör på drygt 4 cm på neurokirurgen i Lund i oktober 2015.

–Efter att jag kommit hem från sjukhuset, så fick jag efter åtta dagar ont i min fot och jag var övertygad om att jag hade fått en propp i benet. På kvällen bad jag sambon köra in mig till akuten. Även om proven som togs visade att det kunde handla om en blodpropp trodde de inte riktigt på det, eftersom jag var nyopererad. Klockan två på natten fick vi åka hem igen.

Nästa dag röntgades Ewas ben.

– Det satt en blodpropp i foten vilket är ganska ovanligt. Nu blev det en massa diskussioner om vad man skulle göra, eftersom jag precis hade blivit opererad i hjärnan. Under tiden jag väntade på att läkarna skulle bestämma hur jag skulle behandlas fick jag ont i sidan och tungt att andas och det blev en ny CT av lungorna.

Ewa hade då tre blodproppar i lungorna. Hon blev inlagd och fick sedan medicin i flera månader innan blodpropparna hade lösts upp. I januari 2016 ramlade Ewa av cykeln och bröt benet. Det sågs inte som något hinder för att påbörja gammastrålning av de små tumörerna. Under februari, mars och maj 2016 fick Ewa sjuktransporter till Stockholm för att genomgå strålbehandlingen på Karolinska sjukhuset.

–Det var påfrestande. I tre timmar satt jag med en ställning fastskruvad i huvudet eftersom strålningen måste vara exakt.

–När jag var på Karolinska kom en tidigare klasskamrat och nära vän till mig, Carin Roessler, och hälsade på. Hon undrade om jag kunde tänka mig att ta homeopatimedicin för huvudvärken.

–Jag hade under många år haft migrän och huvudvärk, som antagligen berodde på tumörerna, som jag ju då inte visste om. Huvudvärken var kvar, även efter strålningen. När det var som värst tog jag alvedon tre gånger om dan. Jag diskuterade huvudvärken med läkaren som förklarade att det inte fanns något att göra åt den utan att jag fick acceptera att leva med huvudvärk.

–Den andra stora tumören opererades bort i oktober 2016. Inte heller detta gjorde att huvudvärken försvann.

–Huvudvärken försvann inte förrän jag fick homeopatimedicin från Carin i slutet av 2016. Efter en vecka med homeopatimedicinen hade jag ingen huvudvärk längre. Det var helt fantastiskt! När jag idag får känning av att huvudvärk kan vara på väg tar jag Carins medicin och på några minuter försvinner huvudvärken. Medicinen är helt underbar!

Den homeopatiska behandlingen som påbörjades i slutet av 2016 har fortsatt sedan dess.

–Jag har fortfarande kvar flera av tumörerna, minst sju stycken. Två gånger per år går jag på kontroller för att se om de växer eller inte. Den som är störst nu har inte vuxit under de senaste tre åren! Det är oväntat eftersom läkaren efter den andra operationen sade att mina tumörer förväntades växa. Det kan betyda att homeopatin också förmått bromsa tillväxten av tumörerna.

–I princip mår jag bra idag. Tumörerna finns där och jag vet inte om de kommer att växa till sig. Jag har berättat för min neurokirurg att jag tar homeopatisk medicin och fick rådet att fortsätta med det ifall jag tror på det.

–Idag lever jag ett helt normalt liv, om man bortser från pandemin. Jag är djupt tacksam mot Carin som introducerade den här medicinen. Hade inte hon kommit hade jag troligen varit tvungen att ta värktabletter tre gånger om dan hela livet som jag gjorde förr.

 

Carin Roessler, klassisk homeopat

Homeopat Carin Roessler är glad över att ha kunnat hjälpa sin väninna.

–Ewa som är sjuksköterska har alltid tidigare helt avvisat, och inte trott på homeopati. Jag är så glad att hon nu tog homeopatmedel trots sin tidigare skepsis. Nu var det för Ewa, som för så många ett ”sista alternativ”.

–Ewa är otroligt tacksam för varje dag utan svår huvudvärk, och för varje kontroll med magnetröntgen eftersom hon än så länge fått glädjande besked: att tumörerna inte har vuxit och att ingen operation eller strålbehandling är nödvändig. Vi följer utvecklingen, och hoppas att den fortsätter positivt.

–Ewa berättar numera om homeopati för alla hon känner, också inom sjukvården, och hon är nu själv lite irriterad på människor som inte vill vara öppna för att ge homeopati en chans, i kombination med annan läkarvård så klart. Den ena sortens medicin behöver inte utesluta den andra.

–Huvudvärk och migrän är en av de mest vanliga hälsoproblem som människor lider av. Det påverkar vardagen negativt för många. Klassiska homeopater har en fördel över skolmedicinen eftersom vi ser sjukdom/ohälsa, som till exempel huvudvärk, som ett symptom på underliggande orsaker. Symptom som har skapats av en obalans på det fysiska, mentala, och/eller det emotionella planet.

–Anledningarna till huvudvärk och migrän symptom är väldigt olika. Det måste beaktas när man väljer det homeopatiska läkemedlet och det är anledningen till att fem olika patienter med huvudvärk kan behöva fem helt olika homeopatläkemedel.

Vill du ha kontakt med Carin Roessler:
www.carin-roessler.com
info@carin-roessler.com

 

Vill du ha kontakt med en klassisk homeopat nära dig.
Leta på www.klassiskahomeopater.se

OBS! Klassisk homeopati är en 200-årig välbeprövad medicinsk behandlingsmetod. Precis som skolmedicinen kräver den för att utföras rätt en gedigen utbildning.

Medlemmar i Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY, har minst 600 timmars utbildning av kunniga lärare, samt utbildning i basmedicin som motsvarar 60 poäng, dvs ungefär lika mycket som en sjuksköterska.

När du väljer homeopat: försäkra dig om att homeopaten är ordentligt utbildad i klassisk homeopati.

Vad är klassisk homeopati:

  • Den är alltid individuell.

  • Homeopaten ser till hela dig; dina fysiska, emotionella och mentala besvär vägs in.

  • Du får det homeopatiska läkemedel som stämmer med just dina besvär.

  • Du får ett enda homeopatiskt läkemedel åt gången.

  • Det homeopatiska läkemedel du får är noggrant prövat på friska personer.

  • Homeopaten ger dig den lägsta möjliga dos som behövs för att få igång läkeprocessen.