Homeopati hjälpte skoltrött 11-åring med adhd

0
7504


Homeopatiska läkemedel

Från att mest ha vägrat går 11-åringen numera till skolan varje dag! Med förväntan och glädje. Förändringen kom med den homeopatiska behandlingen. Nu vill mamman ha bort diagnosen adhd.

Av Margot Granvik, vetenskapsjournalist och klassisk homeopat

I december 2017 fick den då 11-årige sonen en adhd-diagnos. Eftersom sonen är decemberbarn och inte hyperaktiv kände sig mamma Helena inte helt bekväm med diagnosen.
– Min son däremot tyckte det var skönt att få en diagnos.
– Enligt diagnosen var sonen stark på vissa delar, som kommunikation, och svag i andra delar. Att ta emot instruktioner var svårt för honom. Det kunde leda till en konflikt med lärare. Sonen kunde bli frustrerad och arg och sitta på lektioner och bryta av pennor.
– Idag behövs en diagnos för att skolan ska få resurser. Vi tog tag i utmaningarna i skolan. För oss handlade det mycket om lära oss att förstå diagnosen och vad den innebär, samt att samarbeta med skolan. Vi ville hitta en form som passade honom.

Ville förstå mer

Efter diagnosen ordnade skolan med resurser för sonen.
– Samtidigt är det så att en resurs inte kan lyssna åt barnen. De måste kunna känna att de själva kan hänga med. Jag tror att detta kan skapa en frustration. Det är ingen tvekan om att barnen själva vill gå till skolan. De vill vara som alla andra, det ÄR viktigt att känna sig som alla andra.
Familjen kämpade med att sonen skulle gå till skolan och började också se över kosten. Helena visste redan från början att hon inte ville gå den väg som vanligen erbjuds barnen med adhd-diagnoser, det vill säga att medicinera.
– Jag är nyfiken. Jag ville förstå vad det handlar om, vad är för något bakom bokstäverna. Vår son lärde oss mycket.
– Vi vet att de här barnen är mera känsliga. Alla känslor är förstärkta. Det gäller att de vuxna runt dem förstår det. Det kan skapa en enorm frustration hos barnen att de inte blir förstådda.

Sökte andra vägar

Nyfikenheten fick föräldrarna att söka råd från personer som gått alternativa vägar.
– Vi lyssnade på personer som vi har stor respekt för som sökt andra vägar än traditionell medicinering.
– Via bekanta fick vi höra talas om homeopat Gunnar Jansson och bestämde oss för att söka en behandling. Vi valde att vara ganska öppna med detta, framför allt för att inte göra så stor grej av det. Vi tänker att man ska söka samarbete, inte försöka gömma barnen.
– Det är så många barn som drabbas av detta att vi måste hjälpa varandra. Även om man säger att adhd inte är en sjukdom så har jag en känsla av barnen ändå känner att de inte är ”friska”.
Helena understryker att alla barnen har sin historia.
– För vår del handlade det också mycket om basgrejor som sömn och mat. Det måste finnas bra mat i skolan. De här barnen är högkänsliga och därmed också känsliga för maten. Man måste respektera det. Får ett barn inte i sig mat, hur ska det då orka med skolan.

Undersökte varför

Våren 2018 åkte familjen till Norrköping och påbörjade en homeopatisk behandling hos Gunnar Jansson. Det allvarligaste var att sonen inte ville gå till skolan.
­– Gunnar började fråga sonen varför han gör saker. Han ställde frågor och var inte nöjd innan han fick svar. När han till exempel frågade varför vår son inte gick på musiklektionerna blev det första svaret att ”det var tråkigt”. När Gunnar fortsatte fråga kom det fram att eleverna enbart fick hålla på med instrument i 5-10 minuter i slutet av lektionen. För sonen fungerade det inte att vänta så länge på det roliga.

Blev lugnare och gladare

Efter åtta månaders behandling med homeopatiska läkemedel har situationen blivit mycket bättre för sonen.
– De senaste fyra veckorna har han gått i skolan varje dag och varit med på nästan varje lektion. Det som inte fungerade var när en lärare hade möblerat om i klassrummet och flyttat på eleverna utan att säga till i förväg.
– Han är en helt annan kille idag. Lugnare. Glad. Han samarbetar. Han både vill och kan göra läxor. Och han kan sitta och läsa hur länge som helst. Han läser mycket böcker. Gör barn med adhd det?
– Och han som aldrig har ätit frukt har börjat med det. Vi ser att behoven har förändrats. Kroppen börjar bli frisk.
– Han spelar fotboll. Vi märker att det är väldigt viktigt att han får röra på sig.
– Vi har inte ett hyperaktivt barn. Problemet var att han inte ville gå till skolan.
– Jag tycker att barn borde kunna få hjälp utan diagnos. Tänk om man kunde se att alla barn är olika och ta dem på allvar och bemöta dem där de är?! Vi har haft en jättebra rektor och en bra skola som lyssnat på oss. Sedan tar det tid att alla ska lära sig ett bemötande som fungerar.
– Jag tror att bemötandet av de här barnen är det viktigaste.

Vill upphäva diagnosen

Helena har många funderingar kring diagnoser för unga barn.
– Vår son är född i december. Ibland tror jag att mycket handlar om personlighet och mognad, och kanske inte bara om att sätta bokstäver på våra barn.
– Jag har förstått att han inte riktigt hänger med i det sociala och att han har det lite tufft med koderna. Han fick en adhd-diagnos. Men jag vet inte vad som är vad; vad som är personlighet, diagnos, och så vidare.
– Idag säger han att han vill bli polis. Det får han inte bli, så länge han har diagnos. De här barnen betraktas som högrisktagande.
– Vår plan är att så småningom börja arbeta för att få bort diagnosen.

Allt fler får diagnoser

Den klassiske homeopaten Gunnar Jansson har mött barn och föräldrar i över 40 år på sin mottagning. Han är bekymrad över utvecklingen.
– Antalet barn som får bokstavsdiagnoser ökar lavinartat. Då jag gick i skolan för cirka 60 år sedan fanns nästan inga barn med diagnoser. Varför har vi den här negativa utvecklingen? Som jag ser det är adhd ingen sjukdom i sig utan bara ett samlingsnamn på en rad olika symptom.
– Som homeopat måste man förstå problematiken. Inget barn är det andra likt. Det är enorma skillnader mellan barnen fast de har samma diagnos. Idag förväntas alla vara likartade. Man får inte vara för livlig. De här barnen bör få omtanke, kärlek och ett korrekt bemötande. Vi måste se till deras speciella behov. Har man överskottsenergi kan man inte tvingas att sitta still i en skolsal.
– Min erfarenhet är att vi med en klassisk homeopatisk behandling kan lyckas väldigt bra med att hjälpa de här barnen. Men man måste räkna med en ganska lång behandlingstid. Från ett halvt år till flera år. I de flesta fall uppnår man en förbättring.
– Vi måste också beakta att de här barnen lever under en konstant press eftersom de betraktas som avvikande. De har någon form av kaos inom sig som gör att vardagen är besvärlig för dem ända tills den homeopatiska medicinen börjar verka.

Fotnot: Helena heter något annat. För att inte försvåra för sonens framtid vill hon inte stå med sitt riktiga namn.

Vill du ha kontakt med Gunnar Jansson, klassisk homeopat:
www.nakh.net
info@nakh.net

Vill du ha kontakt med en klassisk homeopat nära dig. Leta på www.klassiskahomeopater.se

OBS! Klassisk homeopati är en 200-årig välbeprövad medicinsk behandlingsmetod. Precis som skolmedicinen kräver den för att utföras rätt en gedigen utbildning.

Medlemmar i Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY, har minst 600 timmars utbildning av kunniga lärare, samt utbildning i basmedicin som motsvarar 60 poäng, dvs ungefär lika mycket som en sjuksköterska.

När du väljer homeopat: försäkra dig om att homeopaten är ordentligt utbildad i klassisk homeopati.

Vad är klassisk homeopati:

  • Den är alltid individuell.
  • Homeopaten ser till hela dig; dina fysiska, emotionella och mentala besvär vägs in.
  • Du får det homeopatiska läkemedel som stämmer med just dina besvär.
  • Du får ett enda homeopatiskt läkemedel åt gången.
  • Det homeopatiska läkemedel du får är noggrant prövat på friska personer.
  • Homeopaten ger dig den lägsta möjliga dos som behövs för att få igång läkeprocessen.