Frågor och svar om din behandling

0
8603

När du anlitar en klassisk homeopat är det homeopatens uppgift att hitta det individuellt utvalda homeopatiska läkemedel som bäst motsvarar din symtombild och ditt hälsotillstånd. Våra läkemedel är kliniskt prövade med väldokumenterade effekter. Det läkemedel du får stimulerar kroppens egna försvarsmekanismer och självläkande förmågor. Läkemedlen ges ett i taget, och i minsta möjliga dos för att få igång läkeprocessen.

En omsorgsfull anamnes

Homeopaten intresserar sig inte bara för enstaka symtom som du besväras av utan också för den totala symtombilden. Därför ställer vi ett stort antal frågor, som kan tyckas irrelevanta för det du söker för, men som kan vara av stor vikt för valet av just ditt homeopatiska läkemedel.

Du får berätta om besvären, om när och hur de yttrar sig, om vad som eventuellt förbättrar eller förvärrar besvären, med mera. Du får också berätta mycket annat om dig själv, samt både din, dina föräldras och dina mor- och farföräldras hälsohistoria.

Baserat på informationen förskriver din behandlande homeopat sedan det läkemedel som gett liknande symtom när friska människor under kontrollerade former prövat läkemedel.

Homeopatiska läkemedel

Homeopatiska läkemedel framställs av växter, mineraler och djur, i en noggrann och standardiserad process. När en urtinktur producerats späds den ut med alkohol/vatten, antingen i skala 1:10 när det handlar om D-potenser, eller 1:100 vid C-potenser. Tillverkningen sker i laboratorier under strikta hygienföreskrifter och tillverkningsprocesser. Tinkturen skakas kraftigt vid varje utspädning. Detta kallas att potentiera eller dynamisera läkemedlet (succussion). Dagens moderna laboratorieutrustningar visar att det troligen är den kraftiga skakningen som gör homeopatiska läkemedel effektiva.

Homeopatiska läkemedel registreras hos Läkemedelsverket som kontroller produktionen.

Inom klassisk homeopati ges endast ett homeopatiskt läkemedel i taget. Läkemedlet tas för det mesta i form av globuli, sockerpiller, som fuktats med en lösning av det flytande homeopatiska medlet. Pillren smälter i munnen och tas upp av munslemhinnan.

Att homeopatiska läkemedel är effektiva har bevisats av miljontals patienter under de senaste 200 åren. Vetenskapen visar också att homeopatiska läkemedel har mycket kraftigare effekt än vad som kan uppnås med placebo. Läs mer om det här.

Hur fungerar behandlingen

Enligt den homeopatiska läkekonsten är symtom kroppens sätt att signalera att något är i obalans. Det homeopatiska läkemedel du får startar läkeprocessen.

Den klassiska homeopatin ger inga biverkningar, men homeopatiska läkemedel kan, särskilt vid kroniska besvär, göra att du till en början känner dig sämre. Detta kallas för en ”förstförsämring” och är ett kvitto på att läkningsprocessen har startat. Det är inte farligt och går som regel över efter en kort period.

Hur lång kan behandlingen bli

Besvär som du har haft under en lång tid och som du fått många skolmedicinska behandlingar för kan ta tid att läka.

När du har fått ditt individuellt utvalda homeopatiska läkemedel startar läkningsprocessen omedelbart, men det kan dröja innan du känner en positiv effekt.

Vid akuta besvär kan du få en oerhört snabb reaktion – från sekunder till några timmar – och bli bättre på kort tid.

Under behandlingen är det inte säkert att det du söker för kommer att läka först. Kroppen prioriterar läkningen enligt homeopatiska principer.

Vad händer under behandlingen

Läkningen följer homeopatiska principer. Den sker:

Inifrån och ut – det vill säga går från det mentala, till det känslomässiga och slutligen till det fysiska. Det innebär exempelvis från mer viktiga organ och organsystem till mindre viktiga, från inre organ mot bindväv, muskler och hud.

Uppifrån och ned – från huvud och bål mot armar, ben, händer och fötter. Detta syns till exempel tydligt vid eksem.

I omvänd ordning – det problem som du fick senast går oftast bort först och gamla symtom som du har haft tidigare kan dyka upp igen, för att läka ut och försvinna för gott.

Vanliga reaktioner vid läkning

 • Mer energi, avspändhet eller trötthet.
 • Huden blir mer aktiv, det är vanligt med akne, eksem, bölder, illaluktande svett, illaluktande urin/avföring, flytningar och utsöndringar.
 • Förkylning, feber, frossa, det vill säga immunförsvaret aktiveras.
 • Känslomässiga reaktioner som glädje, gråt, ilska, irritation.
 • Gamla symtom som du kanske har haft tidigare kommer tillfälligt tillbaka för att sedan åter försvinna.
 • Du kommer till insikt om vad du själv kan göra för att må bättre.

När akuta symtom eller infektioner dyker upp handlar det ofta om undertryckta obalanser som inte läkt ut på ett korrekt sätt. Om de inte läker ut av sig själva inom några dagar, utan finns kvar i samma eller med ökad intensitet, eller om de är allvarliga: ta då alltid kontakt med din homeopat för en eventuell akutbehandling.

Kontakta alltid din homeopat om något inte känns bra eller om något akut dyker upp som inte läker ut av sig själv.

Vad kan påverka behandlingen

 • Hur lång tid du har haft besvären.
 • Om besvären finns i släkten.
 • Om du har tagit eller tar skolmedicinska läkemedel.
 • Känslomässiga trauman, besvikelser och sorger.
 • Om du har det stressigt runt omkring dig.
 • Din egen observationsförmåga av kroppens signaler – eller dina närståendes observationer. Det är viktigt vid uppföljningen att din behandlande homeopat får veta hur symtomen påverkats.

Kostnader

Första besöket när homeopaten gör anamnesen brukar ta mellan 1,5-2 timmar. Uppföljningar bokas vanligen in efter 4-6 veckor och de uppföljande mötena tar runt en timme.

Yrkesförbundet KHY rekommenderar sina medlemmar att ligga på följande ersättningar:
Första besöket, anamnes: 900 – 1 300 kronor
Uppföljningar: 600 – 900 kronor
Moms på 25 procent ingår.

Kostnaden kan variera beroende på var i landet mottagningen ligger. Kostnaden kan tyckas hög jämfört med den vanliga sjukvården. Men betänk då att den homeopatiska behandlingen inte är subventionerad. Vidare att homeopaten själv har bekostat sin utbildning, dvs minst 3 år i homeopati och 1,5 år i basmedicin, samt står för lokalkostnader och all administration själv.