Vad är homeopati?

Homeopati är en välbeprövad 200-årig medicinsk behandlingsmetod som utgår från grundtanken att varje organism har en inneboende förmåga till självläkning och att denna inneboende läkekraft kan stimuleras med hjälp av mycket svaga doser av en viss substans.

Homeopati bygger på en gammal läkeprincip, som tar hänsyn till hela människan. I stället för att behandla och bota symptom, stärker homeopaten individens eget immunsystem. Grundläggande för homeopatin är likhetsprincipen ”Simila similibus curentur”, vilket betyder ”liknande botar liknande”. Med det menas att varje substans som kan producera ett visst antal symptom hos en frisk människa också kan användas för att bota samma symptom hos en sjuk människa.

Ett enkelt exempel på denna läkeprincip är vanlig gul lök. När vi skalar och skär en lök börjar ögonen svida och näsan att droppa. Öppnar vi fönstret och får in frisk luft lindras besvären. Inom homeopatin används gul lök i homeopatisk form (Allium cepa) vid en symtombild som uppvisar just dessa besvär, exempelvis vid förkylning eller allergi.

Ett annat exempel är kaffe, som hos många framkallar hjärtklappning och sömnlöshet. Inom homeopatin använder man sig bland annat av kaffe i mikroskopiskt små mängder (Coffea) för att bota just sömnbesvär.

Inom homeopatin betraktas människan som en helhet, där kropp och själ samverkar och för att må bra behöver hela organismen vara i balans. Enligt homeopatins synsätt är sjukdom ett uttryck för en obalans eller rubbning hos individen. Är kroppens eget försvar tillräckligt starkt klarar organismen att återfå balansen och bli frisk på egen hand. Är däremot kroppens försvarsmekanism försvagad behövs yttre hjälp för att få igång läkeprocessen.

Homeopatin strävar efter att stimulera organismens inneboende läkekrafter att börja hela sig själv och uppnå balans på alla plan; fysiskt, emotionellt och mentalt. Organismen är en helhet och det är endast genom att bota denna helhet som kroppen kan återfå balansen och bli frisk.