Värk i leder, akne och humöret blev bättre med homeopati

Artos och värk i leder blev bättre. Likaså aknen. Under den homeopatiska behandlingen blev Jenny gladare och började ändra på saker i sitt liv. Idag mår hon bra.