Yrkesförbundet KHY vill säkra homeopatins framtid: SATSAR PÅ BRA UTBILDNINGAR

0
891

– Vi hoppas det här leder till fler välutbildade kollegor som öppnar framgångsrika mottagningar, säger Margot Granvik, ordförande i yrkesförbundet för klassiska homeopater, KHY. Lördagen den 3 februari drar en ny utbildning igång.

En ny internationell utbildning i klassisk homeopati startar med en kick-off i Norrköping lördagen den 3 februari 2018. Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY, är glada över att så många elever anmält sig att skolan kommer igång, trots den korta tiden sedan beslutet togs om att introducera skolan.
– Homeopati som terapi är under press i Sverige. Ska vi kunna visa vilken kraftfull behandlingsmetod homeopati är och hur den hjälper enskilda, och även ger en stor samhällsvinst, behöver vi ha fler välutbildade och effektiva kollegor, säger Margot Granvik, ordförande för KHY.
– På våra mottagningar ser vi ofta hur patienter blir friska i grunden. På vår hemsida berättar många patienter om den hjälp de har fått. Det finns korrekt utförda vetenskapliga studier som visar att homeopati är effektivare än placebo.
– Ändå får vi ofta höra att det saknas bevis.

I en homeopatisk läkemedelsproduktion ingår bland annat en kraftig skakningsprocess.

Kritiker okunniga om homeopatins logik

Margot Granvik befarar att kritikerna kommer att driva upp tempot i sina attacker mot homeopati, bland annat sedan kritikernas fanbärare Dan Larhammar blivit ordförande för Kungliga vetenskapsakademin.
– Det tråkiga är att personer som getts samhällsinflytande uttalar sig tvärsäkert, utan att ha någon kunskap om den logik och teori som klassisk homeopati vilar på.
– Först försökte kritiker påstå att patienter blir bättre av den så kallade placeboeffekten. När flera studier visade att effekten är bättre av homeopatisk behandling än vad placebo kan ge ändrades argumentet till att det är omöjligt att något ”utspätt” kan ha effekt.
– Nu när allt modernare laboratorieutrustningar kan visa att det är i den kraftiga skakningsprocessen i tillverkningen av homeopatiska läkemedel som de fysikaliska fenomenen förmodligen uppstår, ändrar man argument igen. Nu heter det att vi skadar patienter.
– Logiken är onekligen märklig. Först påstår man att homeopati inte har någon effekt. Nu påstår man att homeopati har en skadlig effekt.

Kraftfull terapi

Ett skäl till att KHY introducerar den nya utbildningen är att säkra tillgången på välutbildade homeopater även i framtiden.
– Den homeopatiska läkekonsten är oerhört kraftfull. För att få bra resultat behöver behandlaren kunna teorin och gärna också få handledning under den inledande praktiken.
– Målet är att vi får välutbildade och effektiva utövare av homeopati som ekonomiskt kan leva på att driva en mottagning.

Olika metoder

KHY är ett yrkesförbund för homeopater som arbetar med homeopati enligt Organon, den kunskapsbok som den tyska läkaren Samuel Hahnemann författade.
– Det finns numera en uppsjö av olika behandlingsmetoder, så också inom homeopatin. Inom forskningen brukar till exempel de studier som görs på homeopatisk behandling ofta delas in i klassisk, klinisk, komplex och isopati.
– Med definitionen klassisk menas bland annat att en deltagande patient har fått det individuellt utvalda homeopatiska läkemedel som passar just den patienten just då, samt att patienten får ett enda läkemedel i taget.
Kliniska studier följer ett skolmedicinskt tänkande. En grupp patienter får samma läkemedel utifrån en gemensam ”diagnos”. Vid komplex behandling ges en mix av olika läkemedel. Isopati står för att man ger samma medel – homeopatiskt tillverkat – som det man tror gjorde patienten sjuk.

Studier förminskar

“Homeopati är en kraftfull medicinsk terapi som kräver kunniga utövare. Bra utbildningar behövs!” Det konstaterar Margot Granvik, KHYs ordförande.

Margot Granvik som är vetenskapsjournalist har gått igenom ett antal studier gjorda på olika homeopatiska behandlingar och är kritisk till många av studiernas upplägg.
– Kraften i den homeopatiska behandlingen är att den alltid ska vara individuell. Homeopatisk medicin ska ges på begripliga grunder. När symtom förändras kan man behöva byta homeopatiskt läkemedel.
– Att då till exempel samla ihop 100 patienter med reumatism och ge alla samma läkemedel är att gå ifrån homeopatins logik. Då missar man styrkan med homeopati redan i designen av studien. Av de 100 patienterna kanske två behöver det medel som ges. De andra hade behövt helt andra medel, individuellt utvalt för att ge någon effekt. Det är ju den elementära grunden i en homeopatisk behandling!
– Rent logiskt är det enkelt att se att de här studieuppläggen redan från början förminskar homeopatin. Egentligen säger många av de studier som gjorts ingenting om vilken effekt en homeopatisk behandling har eftersom de inte följer den homeopatiska terapins grundprinciper.
– Glädjande nog har studiernas design börjat förändras så att de numera gör homeopati bättre rättvisa.
– Ett problem är att de som utövar skolmedicin är så fast i sitt tänkande att en viss substans på en viss nivå ska orsaka en reaktion hos en patient och påverka vissa utvalda symtom. De är inte tränade på att se hela patienten och saknar erfarenhet av att bota patienter i grunden, vilket inte är så konstigt eftersom de är utbildade till att behandla enskilda symtom, inte hela människan.
– Om de då ansvarar för forskning så blir det lätt fel.

Tar tid tänka om

Enligt Margot Granvik saknar många som uttalar sig negativt om homeopati kunskap om behandlingsmetoden.
– De är inte insatta i den logik som den homeopatiska medicinska behandlingsmetoden följer. Under min utbildning hörde jag en läkare som skolat om till homeopat berätta att det tog fem år för honom att träna bort det skolmedicinska tänkandet och att i grunden förstå homeopati. Då var han ändå öppen och intresserad!
– Det är väldigt svårt att tänka om, från båda håll.
– Även att utbilda sig till homeopat kan vara väldigt omtumlande eftersom mycket av det man tagit för givet ifrågasätts och ersätts av ett annat sätt att se på hälsa och sjukdom. Men när man väl börjar förstå vidden och djupet av den homeopatiska logiken blir detta det roligaste, svåraste och mest spännande yrke man kan ha.

Skyddad yrkestitel

Idag är det vanligt att många behandlare kombinerar homeopati med annat.
– Vi som yrkesförbund har inga synpunkter på att homeopater även ger kostråd och förslag på tillskott. Men vårt fokus som förbund ligger på att få fram bra utbildningar inom det som internationellt idag kallas för ”klassisk” homeopati, samt att på olika sätt stötta våra medlemmar i sina verksamheter.
– Det är ett problem att vi inte har skyddade yrkestitlar. Det blir svårare för patienter att välja bland allt utbud och att bedöma vad som är vad. Det är en central fråga för ett yrkesförbund.

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here