”Våra studenter lär sig arbeta effektivt”

Av Margot Granvik, klassisk homeopat

– Vårt mål är att elever efter utbildningen kan försörja sig på att behandla patienter. Därför lär vi ut hur man ger en säker och effektiv homeopatisk behandling. Det berättar Rob Willemse, som snart startar en skola i Sverige.

Rob Willemse är rektor för den holländska skolan Educational Center for Classical Homeopathy. Han har själv arbetat som klassisk homeopat i 16 år.

– Våra elever ska känna sig redo att öppna egna mottagningar när de är klara med utbildningen, säger Rob Willemse, rektor för Educational Center for Classical Homeopathy.

Under hösten 2017 lanserade skolan en internationell utbildning i klassisk homeopati som ges på distans i kombination med träffar i klass i respektive land. I januari 2018 startade den första klassen i Sverige i Norrköping.

– Vår erfarenhet är att en undervisning på distans, där man kan jobba i egen takt hemma, kombinerat med möjligheter till diskussioner under webinarer och när man träffas i klass, ger ett effektivt lärande, säger Rob Willemse.

– Modulerna är interaktiva. Eleven kan gå igenom dem i sin egen takt. Efter varje modul, eller grupp av moduler, går eleven igenom en kort test, som, både för eleven själv och för oss som lärare, visar hur väl eleven har tillgodogjort sig innehållet.

– För oss är det viktigt att se att eleven förstår de olika momenten i teorin, läkemedelsläran och hur man arbetar med patienterna, för att kunna ta till sig den fortsatta undervisningen. Det ger ett bättre lärande än att enbart förlita sig till en avslutande tentamen efter en genomförd utbildning.

– Det är också ett effektivt sätt att använda den tid klassen träffas för att gå igenom sådant som elever kanske kört fast på eller inte har förstått. När vi ses fokuserar vi på sådant som behöver förklaras. Men vi lägger också in gruppövningar och går igenom patientfall och exempel etcetera.

– Under de senaste tre åren när vi har utvecklat vår undervisning har vi funnit att kvaliteten hos eleverna har ökat inom alla områdena i takt med att vi gått över till att arbeta med både klass och distans.

Efter utbildningen ska eleverna vara effektiva behandlare.

– Utbildningens mål är att utbilda studenter i klassisk homeopati. Det är oerhört viktigt att eleverna lär sig bedöma patientens hälsotillstånd och vidden av besvär och utifrån det arbeta sig fram till rätt homeopatiskt läkemedel för den enskilda patienten. Ska man ekonomiskt kunna leva på att ha en mottagning måste man vara både säker och effektiv. Studenten behöver förstå de reaktioner patienten får efter ett läkemedel.

Rob Willemse berättar att han för ett tag sedan träffade två homeopater som tog emot maximalt 5-7 patienter per vecka. När han frågade varför fick han förklaringen att först tog själva konsultationen 1,5-2 timmar per patient och sedan skulle homeopaten arbeta med fallet i ytterligare 3-4 timmar. Då hade nästan en hel dag gått.

– Så mycket tid får det inte ta att komma fram till rätt homeopatiskt läkemedel för en patient, fastslår Rob Willemse.

– Som jämförelse kan jag berätta om en av våra elever som under sin praktik arbetade tillsammans med en mycket erfaren handledare. Eleven fick sin första patient. Den inledande konsultationen tog lite över en timme och hon ägnade två timmar åt att arbeta fram rätt homeopatiskt läkemedel. Vid uppföljningen visade det sig att medlet var mitt i prick, trots att det var ett väldigt svårt patientfall.

– Vi vill inte nödvändigtvis att eleverna ska arbeta fort, men vi vill att de ska arbeta effektivt!

– Därför innehåller vår utbildning gott om kopplingar mellan praktiska tips och det man möter i det dagliga arbetet på en klinik och den teoriska utbildningen. Vi lär också ut enbart det som är tillförlitligt och som det finns belägg för.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN HÄR www.homeopathy.study

Svensk information om utbildningen finns här