Med kvalificerade handledare lever homeopatin vidare

Av Margot Granvik, vetenskapsjournalist och klassisk homeopat

– Ska vi få våra välutbildade elever att verkligen våga satsa på egna mottagningar måste de få stöd av kollegor. Vår erfarenhet är att individuell handledning är nyckeln till framgång. Det säger Rob Willemse, som ansvarar för en ny utbildning i Sverige.

Under hösten 2017 lanserar den holländska skolan Educational Center for Classical Homeopathy en internationell utbildning i klassisk homeopati som ges på distans i kombination med träffar i klasser i respektive land. En av lärarna blir den internationellt populära läraren Erik van Woensel, som också är välkänd för svenska homeopater.

Utbildar handledare

I januari 2018 startade den första klassen i Norrköping i Sverige. Stor tonvikt i utbildningen läggs på att varje elev får individuell handledning – av hög kvalitet.

– Vår erfarenhet är att kvalificerade handledare är viktiga för att studenterna ska bli bra homeopater, säger Rob Willemse, rektor för Educational Center for Classical Homeopathy.

– För att kunna garantera kvaliteten hos handledaren har vi tagit fram en utbildning till handledare. För vår skola är det viktigt att handledning under praktiken följer den teori vi lär ut. Annars är hela vitsen med att ge elever en solid teoretisk grund och förståelse för den homeopatiska läkekonsten bortkastad, säger Rob Willemse, rektor för skolan.

– Idag kan potentiella handledare komma till oss och bli ackrediterade av vår skola enligt de standarder vi har satt upp. Det är de ackrediterade handledarna som idag vägleder våra studenter. Vi är väldigt glada över att på så sätt ha säkrat att vår utbildning håller hög kvalitet hela vägen.

KHYs medlemmar får rabatt

För att kunna ordna handledning även på svenska för kommande studenter lägger den holländska skolan in handledarutbildning som tillval.

– De som är intresserade av att bli handledare får extra utbildning.

– För oss är det viktigt att potentiella handledare vet vad som förväntas av dem. En handledning bör hålla en hög standard och följa den teori och de principer vi lär ut i själva grundutbildningen. Därför är det bra att man själv går utbildningen först.

– Medlemmar i Klassiska homeopaters yrkesförbund, KHY, får gå utbildningen till ett kraftigt reducerat pris.

LÄS MER OM DEN INTERNATIONELLA UTBILDNINGEN HÄR www.homeopathy.study

Nästa klass startar i januari 2021. Svensk information om utbildningen finns här.