Nästa klass startar i januari 2021

Nästa klass i ECCH-skolan startar i januari 2021!

Utbildningen är 3-årig. Ni träffas i klass med läraren en helg per termin, från fredag lunch till söndag eftermiddag, i Norrköping. Träffarna varvas med e-learning. Du går igenom olika moduler i egen takt. Efter varje modul eller grupp av moduler tentar du av för att både läraren och du ska se att du tillgodogjort dig innehållet. Ungefär en gång i månaden deltar du i webinarier, där du kan ställa frågor och fördjupa din kunskap. Utbildningen lägger stor vikt vid att du under handledning av kvalificerade handledare tar egna patienter.

Skolan heter Educational Center for Classical Homeopathy, ECCH, och har sitt säte i Nederländerna. Sedan tio år är Rob Willemse rektor för skolan.

Läs intervjun med Rob Willemse.

Se videon om skolan: https://youtu.be/-xN8lY75UbM

I utbildningen ingår

Teori

Homeopatins historia

Läkemedelslära om ca 250 homeopatiska läkemedel

Kunskap om prövningar

Hur man tar en anamnes

Behandlingens strategier och tekniker

Repertoriet och hur man repertoriserar

Organon

Läran om hälsonivåer

Bedömning om vad som händer under en behandling

Videofall

Miasmer/ärftlig predisposition

Egna patientfall under handledning

Radar Opus

Att driva egen praktik

Lärarledda lektioner

Eleverna samlas i Norrköping för ett helgseminarium från fredag lunch till söndag eftermiddag, en gång per termin. Tillsammans med läraren går ni igenom sådant som vållat huvudbry och rätar ut frågetecken och fördjupar förståelsen.

E-learning

Du arbetar själv hemma med de olika modulerna när och hur du vill. Den enda förutsättningen är att du har gått igenom modulerna inför seminarierna. Med hjälp av modulerna förbereder du dig inför klassträffarna.

Tillfällen till frågor och svar

Ungefär en gång i månaden kopplar du upp dig en bestämd tid för att diskutera och reda ut oklarheter och fördjupa din kunskap med hjälp av läraren. Det gör du över skolans tekniska plattform, ungefär som vid en Skype session.

Handledning

Med hjälp av handledningen får du lära dig omsätta teorin i en klinisk miljö. Det är oerhört viktigt att du som student tränar på att tillämpa dina kunskaper i praktiken. Erfarna och kvalificerade handledare vägleder dig i den här pedagogiska processen. Utbildningen lägger stor vikt vid handledningen. Det är i den som du som student utvecklas och lär dig den homeopatiska behandlingsmetoden på riktigt.

Studiernas omfattning

Utbildningen är en komplett internationell kurs som omfattar lärarledd klassundervisning, frågeställningar, e-learning, tentamen och självstudier som kräver ungefär 15 studietimmar per vecka.

Utbildningens omfattar enligt European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS, som står för det europeiska systemet för överföring av studiemeriter: 120 ECTS

Ett läsår heltid omfattar 60 ECTS-poäng. I Sverige motsvarar det ca 60 högskolepoäng, dvs ett läsår.

Undervisningsformen

Utbildningssystemet använder blandade lärmiljöer. Det innebär att lärarledd undervisning varvas med e-learning och webinarier.

Examination

2 tentamen per år

Lärare är

Caroline van Asten
Rob Willemse
Erik van Woensel

Litteraturlista

Organon of Medicine (6th edition) av Samuel Hahnemann

Science of Homeopathy av George Vithoulkas

Levels of Health av George Vithoulkas & Erik van Woensel

Lectures on Homeopathic Philosophy av James Tyler Kent

Lesser Writings including Clinical Cases and New Remedies av James Tyler Kent

Classical Homeopathy Evidence Based Medicine (volume 1 och 2) av Erik van Woensel

Lectures on Homeopathic Materia Medica av James Tyler Kent

A Study on Materia Medica av N.M. Choudhurry

A Dictionary of Materia Medica av John Henry Clarke

Desktop guide to keynotes and confirmatory symptoms av Roger Morrison

Allens Key-notes Rearranged & Classified av Henry Clay Allen

Homeopathic Drug Pictures av Margareth Lucy Tyler

Essential synthesis av Frederik Schroyens

Life and work of Samuel Hahnemann av Richard Haehl

Detaljerad kursplan

Kursplanen från Educational Center for Classical Homeopathy:

År 1 År 2 År 3
· Homeopatins historia

· Läkemedelstillverkning

· Prövningar

· Anamnes (sjukdomshistoria)

· Grundläggande analys

· Repertoriet och repertorisering

· Differentialdiagnos

· Materia medica; typer, historisk utveckling, hur man studerar

· Organon

· Avancerad analys (fem strategier och många tekniker)

· Hälsonivåer

· Patologisk hierarki

· Herings lag

· Prognos

· Val av potens (styrka)

· Akuta tillstånd under behandlingen

· Reaktionsmönster

· Videofall

· Miasmer/nedärvd predisposition

· Hinder under behandlingen

· Moderna homeopatiska system

· Radar Opus

· Hur man driver en praktik

Materia medica / läkemedelslära om ungefär 250 homeopatiska medel

Kursstart

Nästa utbildning startar i januari 2021. Klassen träffas sedan under tre dagar i Norrköping under våren 2021, från fredag kl 13.00 till söndag kl 15.00. Du kan få mer information direkt från skolan.

Kostnad

Årsavgift för grundutbildningen: 1 300 Euro

Du står själv för litteraturen, boendet och resor.

Läs mer: https://homeopathy.study/