I min skola får elever konkret lära sig hur vi botar patienter

Homeopat Gunnar Jansson utbildar homeopater. Foto: Karl-Göran Fougstedt

Många av Sveriges klassiska homeopater har utbildat sig i Norrköping. Nu återstartar homeopaten och läraren Gunnar Jansson sin skola. Eleverna lär sig förstå homeopati genom att följa inspelade patientfall. Det är ett unikt material. Första klassen börjar i mars 2021.

Av Margot Granvik, klassisk homeopat

Nordiska Akademin för klassisk homeopati, NAKH, drev under många år en 3-årig skola i Norrköping. Nu startar Gunnar Jansson upp skolan igen. Denna gång med en mix av distans och klassträffar. Så länge coronan fortsätter innebär det att ingen ska behöva resa i onödan och då sker utbildningen på distans med webinarer.

Varför startar du upp din skola igen?

Jag vill att det ska utbildas duktiga homeopater i Sverige. Inte förrän då kan homeopatin få den position i samhället som den förtjänar. När allmänheten får upp ögonen för hur bra vår homeopatiska behandling är kommer efterfrågan på kunniga homeopater att explodera.
På min mottagning har vi idag en anstormning av patienter som vill boka in sig.

Vad tycker du skolans viktigaste uppgift är?

Det är att utbilda duktiga homeopater! Folk tror att homeopati är lätt. Men det krävs en lång och gedigen utbildning, med praktik under överinseende av duktiga lärare, och en ordentlig handledning, för att man ska kunna utöva en korrekt behandling.

Du har inspelade patientfall som du använder i undervisningen. Vad är fördelen med det?

Elever får följa hur jag behandlar en patient från första besöket tills patienten är botad. Jag är troligen den enda i Europa som spelar in patientbesöken på video som jag använder i skolan. Det är ett unikt material.
Eleven får se hur patienten uttrycker sig och beskriver sina symtom. Har man till exempel sett fem olika patienter få samma medel, så har man sedan en väldigt god förståelse av det homeopatiska läkemedlet.
Dessutom får eleverna verkligen se att patienten har blivit botad. Jag har facit.

Din skola lär ut färre medel än flera andra 3-åriga skolor. Hur ser du på det?

Det är inte mängden medel som är avgörande. Det är kvaliteten på undervisningen som är det viktiga, det vill säga hur man lär ut kunskapen om medlen. De flesta patientfall jag har täcks in av ett hundratal stora medel, de så kallade polykresterna. Det är dem man först och främst måste kunna. Mina elever lär sig de stora medlen på djupet och hur patienterna som behöver ett specifikt medel är i verkligheten.
Jag kan visa flera olika inspelade patienter som behöver Sepia. Efter det förstår och känner man igen Sepia.
En skola där lärare tar upp småmedel har sällan själva egen erfarenhet av medlet, utan det blir plankade texter ur litteraturen. Jag fokuserar på de stora medlen, som jag kan visa genom videofall och själv har sett resultat av.

Erik van Woensel är en eftertraktad föreläsare i hela världen. Vad blir hans roll i din skola?

Erik kommer redan nu till Sverige en helg varje vår och håller vidareutbildning. Jag vill att mina elever även deltar i hans internationella zoomseminarier där han tar patienter live. Erik kommer också att hålla utbildningen om hälsonivåer och hur det hjälper homeopaten att bedöma patientens prognos och vad som sker under läkeprocessen.

Måste man vara bra på engelska för att gå din skola?

Det är absolut en fördel att man kan engelska. Man behöver kunna engelska för att arbeta med repertoriet, vårt verktyg för att hitta rätt medel. Men man kan lära sig engelska vartefter. Jag har själv lärt mig engelska genom homeopatin. Då jag gick i skolan var jag helt ointresserad av språk. Jag kunde lite men har successivt lärt mig det jag behöver i mitt arbete som homeopat.

Hur ser du på basmedicinska kunskaper?

Det bästa är att eleven har skaffat sig de nödvändiga medicinska kunskaperna innan man börjar läsa homeopati. Man måste absolut ha det innan man börjar praktisera. Vi måste veta när det är fara och färde med en patient. Eller när det är verkningslöst att gå in med en behandling.
Som homeopat är det elementärt att vi vet hur organsystemen fungerar. Vi kan ställa till med mycket elände om vi saknar medicinska kunskaper. Jag anser, precis som yrkesförbunden, att homeopater bör ha teoretiska kunskaper i nivå med en sjuksköterska.

Kan man gå skolan och samtidigt arbeta heltid, samt ha familj?

Ja, det går. Men utbildningen kräver en studieprestation. Det är mycket att lära sig teoretiskt. Det kan bli tufft.

Hur ofta kommer dina elever att göra tentamen?

Det blir tentor löpande, samt en slutexamen tredje året som i huvudsak handlar om att lösa ett pappers- eller videofall. Det har fungerat bra.

Det finns flera olika skolor idag som är aktuella om man vill studera klassisk homeopat. Har du något råd till en villrådig elev?

Börja med att titta på hur lång och omfattande utbildningen är. Yrkesförbunden har krav på ett minimum av 600 timmar och båda har godkänt min skola. Skaffa referenser: Vad säger andra elever? Kontrollera också lärarens bakgrund. Var tog läraren sin examen? Hur länge har läraren själv haft en mottagning med patienter.

Då måste jag fråga om din egen bakgrund?

Jag tog examen på Arcanum år 1982 och har haft mottagning i Norrköping i 43 år. Under 37 år har jag arbetat som lärare, först på Arcanumskolan och sedan i min egen skola i 34 år. Jag har även föreläst i Norge, Danmark, Finland och Grekland. Dessutom har jag föreläst om homeopati elva gånger vid Uppsala universitet för läkar- och sjuksköterskestudenter.

Tidigare hade du utbildning i klass. Nu kommer du att ha webinarer. Varför?

Jag vill helst ha en mix av klass och digitalt, men går det inte på grund av Corona-restriktioner så blir det webinarer tills vidare.

Dina webinarer med inspelade patientfall från första besöket tills patienten är botad blir öppna även för andra homeopater som inte är elever. Berätta!

 

Gunnar Jansson åker varje år till den ljuvliga grekiska ön Alonissos på vidareutbildning. Foto: Marina Szöges

Ja, jag kommer att ha öppna webinarer för alla intresserade. Det är viktigt att vi homeopater ständigt lär oss mer. Dessutom är det många som kanske inte gått färdigt sin utbildning eller som vill friska upp sina kunskaper.
Själv åker jag som vanligt till min lärare George Vithoulkas i sommar. Han blir 89 år i år. Jag är enbart 77 år! Rena ungdomen.

 

Om man redan har utbildning men inte gått färdigt, kan man då gå delar av din skola och bli examinerad?

Ja. Man kan delta i mina webinars. Jag och eleven går igenom vad eleven behöver fylla på med för att jag ska kunna utexaminera eleven. Det kan vara teoribitar, eller att ha patienter under handledning.

Det betyder alltså att din skola nu erbjuder möjlighet att dels delta i enstaka webinarer som fortbildning, dels gå en hel utbildning*?

Ja! Varje enskilt webinar kring ett patientfall handlar utöver det praktiska utövandet också teori och läkemedelslära. Det är ett bra sätt att ständigt lära sig mer.

Vill du veta mer? Gå in på www.nakh.net
Eller maila info@nakh.net

*KHYs auktoriserade medlemmar får rabatt om man går hela utbildningen.