Vad kan behandlas med homeopati?

Man åstadkommer ofta fantastiska resultat med homeopatiska läkemedel och de flesta sjukdomar kan behandlas med mycket goda läkningsresultat.Några exempel på sjukdomstillstånd som brukar svara bra på homeopatisk behandlig är: öron- näs- och halsinfektioner, huvudvärk/migrän, hudproblem som eksem och acne, led- och muskelvärk, kronisk trötthet, hormonella problem, mag- och tarmbesvär, astma, allergi, sömnproblem, nedstämdhet och nervösa besvär.

Akuta sjukdomar behandlas vanligtvis både snabbt och effektivt. När det gäller mer långvariga besvär kan även många kroniska sjukdomstillstånd botas eller lindras. Här gäller oftast regeln att ju tidigare i sjukdomsförloppet man börjar behandla, desto bättre utläkningsprognosen. De flesta sjukdomstillstånd kan bli helt bra. Dock finns det vissa av de svårare kroniska sjukdomarna där utläkning inte är möjlig, men här kan man ändå få sjukdomsförloppet att stanna upp och inte förvärras ytterligare. Patienten kan härigenom ändå få lindring och kunna må betydligt bättre.

De flesta som söker en homeopat gör det först sedan de inte fått bot för sina besvär inom den vanliga sjukvården. Många söker till exempel för återkommande luftvägs- eller urinvägsinfektioner, som då oftast kan fås att läka ut helt med homeopatisk behandling. Hur kommer det sig att homeopatiska läkemedel kan bota infektioner, där antibiotika går bet? Det beror inte bara på bakterier och virus att vi blir sjuka.

Inom homeopatin talar man om vitalkraften hos organismen, av vilken immunförsvaret är en del. Homeopatins utgångspunkt är att om en människa blir sjuk, beror det på att vitalkraften är i obalans. Genom homeopatisk behandling dödas inte bakterier, utan organismen återges förmågan att själv göra sig kvitt bakterier och virus genom att vitalkraften aktiveras och kroppens system kan då själv klara av en utläkning. Homeopatisk behandling inriktas på att se till att förutsättningen för att inte drabbas av sjukdom är så bra som möjligt.

Det är inte så allmänt känt att även akuta sjukdomstillstånd kan botas mycket snabbt och effektivt med homeopati. I stället för att komma till behandling i ett kroniskt skede kan man alltså komma redan första gången man får en infektion. Risken att få återfall i sjukdomen blir då mycket mindre. Att homeopati kan vara ett alternativ till antibiotika är särskilt viktigt att tänka på idag, när allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika.

Ännu mindre känt är kanske att man också kan få hjälp med problem av psykisk eller emotionell art, eftersom homeopaten alltid ser på människan som en helhet.