Terapeuter i västra Götaland

Fullvärdig medlem: Har ansvarsförsäkring, följer branschens lagar och SAKHs etiska regler.
*Auktoriserad medlem: Har varit fullvärdig medlem och yrkesverksam i minst två år.

* Diana Olausson Öberg
Sten Sturegatan 36, 2tr
412 52 GÖTEBORG
0733-002 686

* Maj-Britt Svensson
Torstövägen 5
443 45 SJÖVIK
0302-435 10, 0702-59 27 58