Nytt förbund samlar klassiska homeopater

 

Sverige får ett nytt yrkesförbund för klassiska homeopater: Klassiska homeopaters yrkesförbund – KHY. Det är Svenska Akademin för klassisk homeopati, SAKH som satsar på att bli en samlande kraft, samt erbjuda patienter en kvalitetsstämpel.

– Vi vill samla klassiska homeopater i ett förbund. Vi behöver bli starkare för att få bättre genomslag för det vi arbetar med, säger Margot Granvik, ordförande för KHY.

– Vi menar att det också är viktigt att patienter är trygga med att de går till en välutbildad klassisk homeopat som även har basmedicinsk utbildning samt ansvarsförsäkring. KHY är en kvalitetsstämpel.

– Det vi behöver göra framåt är att arbeta för att få en skyddad yrkestitel och någon form av registreringsförfarande. Kan vi inte få igenom detta på politiskt håll återstår för vår bransch att själva sätta upp standarder och kriterier. Vi behöver också få bättre tillgång till våra homeopatiska läkemedel.

KHY utökar nu även servicen till sina medlemmar.

– De senaste åren har vi arbetat intensivt med att sprida hur effektivt patienter blir av med besvär vid klassisk homeopatisk behandling. Det ger resultat. Fler patienter söker information om homeopati och bokar in sig hos våra medlemmar.

– Nu utökar vi stödpaketet som hjälper nyutbildade homeopater att komma igång med sina mottagningar. Vi satsar även på att få fram välutbildade handledare som kan ge individuellt stöd till färska kollegor. Det blir möjligt tack vare en ny holländsk grundutbildning till klassisk homeopat där studenter som tillägg även kan välja att gå en handledarkurs. Skolan erbjuder redan utbildade medlemmar att delta till ett kraftigt reducerat pris.

Enligt KHYs ordförande är det viktigaste till syvende och sist att patienter får en effektiv behandling.

– KHY blir en samlande kraft för klassisk homeopati, och en kvalitetsstämpel för patienter, säger Margot Granvik, ordförande för KHY.

– Tidigare har vi haft både diplomerade och auktoriserade medlemmar. Nu ändrar vi till att enbart ha auktoriserade. Det gör vi för att underlätta för patienter. Vi kan inte fordra att patienter ska sätta sig in i olika kvalitetsbedömningar och försöka förstå yrkesinterna skillnader. Alla våra medlemmar uppfyller våra högt ställda krav. Det är vår uppgift som yrkesförbund att garantera det.

– Vi är övertygade om att vår medicinska behandlingsmetod behövs. I praktiken upptäcker allt fler människor hur effektiv en homeopatisk behandling är. Klassisk homeopati har en framtid, den ser till hela individen och tar hand om besvären i grunden.