Om KHY

Klassisk homeopati är en 200-årig välbeprövad medicinsk behandlingsmetod. Precis som skolmedicinen kräver den för att utföras rätt en gedigen utbildning.

Våra klassiska homeopater har alla minst 600 timmars utbildning av kunniga lärare, samt utbildning i basmedicin som motsvarar 60 poäng, dvs ungefär lika mycket som en sjuksköterska.

När du väljer homeopat: försäkra dig om att homeopaten är ordentligt utbildad i klassisk homeopati.

 

Vad är klassisk homeopati:

 

  • Den är alltid individuell.

  • Homeopaten ser till hela dig; dina fysiska, emotionella och mentala besvär vägs in.

  • Du får det homeopatiska läkemedel som stämmer med just dina besvär.

  • Du får ett enda homeopatiskt läkemedel åt gången.

  • Det homeopatiska läkemedel du får är noggrant prövat på friska personer.

  • Homeopaten ger dig den lägsta möjliga dos som behövs för att få igång läkeprocessen.

För att vara säker på att du får bästa möjliga hjälp för dina besvär arbetar vi, Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY, för att kunna erbjuda bra utbildade klassiska homeopater, tillgång till homeopatiska läkemedel och en ökad kunskap om den självständiga medicinska behandlingsmetod som klassisk homeopati är.

Vi är ett förbund för praktiserande homeopater, studerande homeopater och stödjande medlemmar. Vi samlar klassiska homeopater och utgör en kvalitetsstämpel för patienter som söker hjälp för sina besvär.

Förbundet bildades redan år 1985 under namnet Svenska Akademin för klassisk homeopati, SAKH. Hösten 2017 ändrades namnet till Klassiska Homeopaters yrkseförbund, KHY, för att tydligare tala om förbundets uppdrag att vara en samlande kraft för klassisk homeopati, samt att bli en kvalitetsstämpel för klassisk homeopatisk behandling.

KHY har idag drygt 80 medlemmar, varav ungefär hälften är praktiserande medlemmar.

För att bli fullvärdig medlem i KHY och få möjlighet att stå med på vår förteckning över praktiserande homeopater, krävs att man har en basmedicinsk utbildning som motsvarar minst 60 högskolepoäng samt en utbildning i homeopati omfattande minst 600 undervisningstimmar.

Studerandemedlem kan den bli som påbörjat studier i homeopati. Stödmedlem kan den bli som vill stödja förbundets syften ideellt och ekonomiskt.