Homeopati i övriga världen

Homeopati används av ca 30.000 läkare i hela EU och är i de flesta länder en erkänd medicinsk behandlingsmetod. I homeopatins ursprungsland Tyskland är homeopati ett naturligt inslag i det dagliga livet. Homeopatiska läkemedel säljs överallt på apoteken vid sidan av de konventionella medicinerna. Likadant är det i bl.a. Frankrike, där 1/3 av läkarkåren använder sig av homeopatiska läkemedel och där behandlingar med homeopati ersätts av sjukförsäkringen.

I England är homeopati oerhört spritt som behandlingsform, det finns flera homeopatiska sjukhus och homeopatin kan studeras på universitet. Även det brittiska kungahuset hör till dem som låter sig behandlas med metoden. I Indien finns över 200 sjukhus som erbjuder homeopatisk behandling och en stor mängd universitetsutbildningar i homeopati. I USA och Kanada har homeopati fått ett oerhört stort uppsving de senaste 10-20 åren och i flera länder i Sydamerika är det en mycket populär och officiellt accepterad behandlingsmetod.