Bli medlem i KHY

Varför ska man bli medlem i ett yrkesförbund?
Jo, för att det är viktigt att vi är en kraftfull grupp som arbetar för den klassiska homeopatin!

Som medlem i KHY kan intresserade patienter hitta dig och kontakta dig för att boka tid. Det är många som söker efter en homeopat via vår hemsida.

Du får också rabatt på våra vidareutbildningar, som är kvalificerade och ligger på en hög nivå.

KHY är även det enda yrkesförbundet i Sverige som är medlem i The European Council for Classical Homeopathy (ECCH). Genom ECCH kan vi påverka politiker och beslut på EU-nivå.

Som ny medlem i KHY får du hjälp att få fart på din praktik genom ”Startpaketet” som innehåller en välskriven text till hemsida, en folder du kan skriva in dina kontaktuppgifter i och printa ut, samt en powerpointpresentation. Du får en folder med information om hur en behandling går till som du kan lämna till patienten. Vi har även tagit fram rutiner för att bekräfta bokningar. Dessutom får du tillgång till checklistor som stöd om du vill genomföra föreläsningar, delta i mässor eller genomföra andra PR-aktiviteter, stora som små.

Vi har en sluten Facebook-sida för support kollegor emellan.

Vi har ocskå en aktiv öppen Facebook-sida med aktuella inslag.

På hemsidan har vi välskrivna, gedigna artiklar med patienter som berättar och även artiklar om viktiga forskningsrön.

Naturligtvis kan du också teckna en förmånlig patientansvarsförsäkring genom oss, samt söka om auktorisationsbevis, med mera. Kontakta oss idag!

Hör vårt yrkesförbunds ursprungliga grundare, homeopat Gunnar Jansson, berätta om varför han tycker att du ska gå med i vårt förbund.

Hösten 2017 ändrade vi namn från Svenska Akademin för klassisk homeoapti, SAKH, till Klassiska homeopaters yrkesförbund, KHY.

Intervjun är gjord under tiden vi hette SAKH. Innehåller och argumenten är lika viktiga nu, även om vi bytt namn.

 

För fullvärdigt medlemskap i KHY krävs basmedicinsk utbildning motsvarande minst 60 högskolepoäng samt utbildning i klassisk homeopati om minst 600 undervisningstimmar.

Som fullvärdig medlem i KHY får du:

 1. Gott anseende som homeopat
 2. Möjlighet till auktorisation genom KHY
 3. Rabatt på KHYs seminarier
 4. Medlemskap i ECCH
 5. Rätt att teckna förmånlig ansvarsförsäkring
 6. Du blir förmedlad genom KHYs hemsida

Medlemskap år 2018

Fullvärdig medlem: 1 000 kr
Studerandemedlem: 400 kr
Stödmedlem: 200 kr
Auktorisation, första året: 500 kr
Auktorisation, årlig förnyelse: 150 kr

Följande kriterier skall uppfyllas för en auktorisation genom KHY:

 1. Att den auktoriserade är fullvärdig medlem i KHY.
 2. Att den auktoriserade har arbetat i minst två år med klassisk homeopati efter att ha blivit fullvärdig medlem i KHY.
 3. Att den auktoriserade har en ansvarsförsäkring.
 4. Att den auktoriserade följer för branschen tillämpliga lagar och förordningar, inklusive KHY:s etiska regler.
 5. Att den auktoriserade förbinder sig att arbeta med klassisk homeopati, det vill säga ordinerar ett enkelmedel åt gången.

Hämta blanketten: KHY_ansökan_om_medlemsskap_2017-10-04.
Hämta blanketten ansökan_om_auktorisation_2013_06_18

Skaffa startpaketet

Ett start- och omstartspaket som består av text till hemsidor, folder för väntrum och en PowerPoint för föredrag finns nu framtaget för medlemmar.
Gå till Om KHY, och Intranet. Maila om du glömt lösenordet.